ד"ר אייל סולגניק ציג בפני המשתתפים בקורס דירקטורים של המי"ל יישומים ותוצאות מעניינות מתורת הבחירות

ד"ר אייל סולגניק
Hamil

ד"ר אייל סולגניק, רו"ח, הציג בפני המשתתפים בקורס דירקטורים של המי"ל יישומים ותוצאות מעניינות מתורת הבחירות (VOTING THEORY) להצבעות בדירקטוריון ולתהליכי קבלת החלטות במקרים רלבנטיים אחרים בשוק ההון. 

כך למשל, בהתבסס על עבודה משותפת (בתהליך) של ד"ר אייל סולגניק עם פרופ' עומרי ידלין, הוצג פרדוקס (המבוסס על פרדוקס כלכלי מפורסם), לפיו פסילת דירקטור מהשתתפות בהצבעה בשל היותו בעל עניין אישי, במובנו של חוק החברות, עלולה, למרבה ההפתעה, להביא דווקא לבחירת החלופה הנגועה, אותה אותו דירקטור מנוגד עניין חפץ לקדם, שעה שאילו היה הוא משתתף בהצבעה לא הייתה החלופה הנגועה נבחרת.

 

ההרצאה הקנתה למשתתפים את ההבנה שכל שיטת בחירה נגועה בבעיות קשות, אף כי לא כל השיטות נגועות בבעיות באותה עוצמה, וכי יש לבחור את שיטות ההכרעה בדירקטוריון, באסיפה כללית, בבחירת דירקטורים ועוד, בתבונה, על מנת שישקפו במידת האפשר את "רצונם האמיתי" של המשתתפים בהצבעה.

 

קורסים בתחום ניהול בכיר:

 

ד"ר אייל סולגניק


בתמונה: ד"ר אייל סולגניק

תגיות
קורס דירקטורים
לכל החדשות