ביקורת פנימית ותלונות ציבור

ביקורת פנימית ותלונות ציבור - המי"ל

תחום הביקורת הפנימית הפך בשנים האחרונות לכלי ניהולי וארגוני רב עוצמה ומבוקש מאוד במשק הישראלי ורבים מעוניינים להתפתח בכיוון מקצועי זה. 

הקורס בתחום ביקורת פנימית ותלונות ציבור הוא:

המי"ל ולשכת המבקרים הפנימיים גיבשו תכנית לימודים יסודית ומקיפה ביותר שנועדה להכשיר את העוסקים במקצוע הביקורת הפנימית, תוך רכישת ידע תיאורטי נרחב, כלי עבודה פרקטיים והתנסות מעשית וזאת בהתאם לדרישות העדכניות ביותר של המקצוע ובהתאם להתפתחויות הצפויות.

 

המי"ל, בשיתוף עם לשכת המבקרים הפנימיים מציעים קורס ליבה להכשרה מעשית של מבקרי המהווים גורם בלתי תלוי שמטרתו לבצע ביקורת והערכה על תהליכי ניהול בארגונים.
תוכנית הלימוד בתחום הביקורת הפנימית והציבורית מתאימה למבקרים פנימיים, נציבי תלונות ציבור, חברי וועדת ביקורת בדירקטוריונים, עו"ד, רואי חשבון, קציני ציות ומשמעת וכל המתעתדים לעסוק בתחום זה. הפוטנציאל הגלום בתחום זה הוא רב, ונחיצותו מעוגנת בחוק הביקורת הפנימית תשנ"ב – 1992 ובסעיפי חוק נוספים כגון חוק החברות.
 

אפיקי קידום רבים, פוטנציאל תעסוקתי רחב

 

הזדמנויות התעסוקה בתחום זה הן רבות, בעיקר בתפקידי מפתח בגופים ציבוריים רבים כגון, משרדי ממשלה, מוסדות מדינה, חברות הנסחרות בבורסה, גופים נתמכים, ואף בחברות פרטיות שמכירות בחשיבות תהליכי הערכה, פיקוח וביקורת.
הלימודים מכוונים למצוינות בשירות, תוכננו בשיקול דעת מקצועי ומיומן ומועברים על ידי מרצים מהשורה הראשונה, מבקרים בכירים בעלי ידע וניסיון ואנשי אקדמיה שהיו מעורים בהכנת מערכי הקורסים. המשתתפים נדרשים להגיש עבודות פרויקט גמר יישומיות והתנסות באירועי אמת. כך יוצאים מסיימי הקורסים לשטח, מוכנים להתמודדות עם אתגרי התפקיד.