משחק עסקים


המי"ל מקיים פרויקט של משחק עסקים ניהולי, אשר מהווה התנסות בניהול משק מודרני.

המשחק מפתח חשיבה במציאות עסקית מורכבת. תפקיד צוותי המשתתפים במשחק, כצוותי מנהלים בכירים של חברה, לנהל כעסק חי ואמיתי את החברה שקיבלו. ניהול החברה כולל קבלת החלטות בכמה תחומים, החלטות בעלות אופי אסטרטגי והחלטות טקטי, מהן לטווח הקצר ומהן לטווח הארוך.מטרות:

  • התנסות בקבלת החלטות ניהוליות בצוות
  • השגת נתונים וניתוח נתונים כבסיס לקבלת החלטות (כולל שימוש בדוחות כספיים ככלים ניהוליים).
  • הטמעת ידע תיאורטי ושימוש פרקטי בכלים מתחומי מנהל עסקים


לפרטים נוספים ניתן לפנות ל:
זינה בוגוסלבסקי, רכזת משחק עסקים | 03-7100686 | zinab@jbh.co.il