ביקורת פנימית וציבורית - מה זה בכלל

ביקורת
ביקורת פנימית וציבורית - מה זה בכלל

בשנים האחרון מנגנון הביקורת הולך ומתהדק וארגונים כיום יודעים שביקורת היא לא בהכרח דבר רע ולא אמצעי ענישה אלא נהפוך הוא: נכס שמסייע להם להתנהל בצורה תקינה ואיכותית. 
על פי חוק הביקורת הפנימית התשנ"ב 1992 קיימת חובה להעסיק מבקרים פנימיים בגופים ציבוריים מרשויות מקומיות וקופת חולים דרך בנקים ועד חברות ביטוח. התרומה הרבה של ביקורת פנימית ציבורית חלחלה גם לסקטור הפרטי המכיר החשיבות של מבקר פנימי וכך קרה שגם חברות הייטק ומפעלים מובילים בתעשייה מגייסים מבקרים פנימיים או מכשירים עובדים לאיוש משרת ביקורת פנימית. 

 

בניגוד למבקר המדינה או למבקרים חיצוניים לארגונים כמו רואי חשבון, מבקרי פנים הם חלק מהארגון אך עליהם לחתור לאובייקטיביות ואי תלות תוך שמירה על החוק, ניהול תקין וטוהר מידות. הם אלה שאחראים לתקן ליקויים, לתרום לקבלת החלטות אפקטיבית, לחסכוניות ולהתנהלות ערכית של הארגון.
הביקורת הפנימית הציבורית אינה ביקורת שנחשפת מחוץ לכותלי הארגון (מלבד מקרים חריגים של עבירות פליליות), אבל היא בהחלט משפיעה על הדינאמיקה הפנימית של הארגון מבחינת קידום בעלי תפקידים, ביקורת כספית וניהולית, תפעולית וכדומה.
הביקורת הפנימית הציבורית היא בעלת ערך מוסף משמעותי לכל ארגון מבחינת אחריות חברתית ומקצועית. הביקורת מתייחסת לתהליכים ופעולות בארגון, הצגת ליקויים ומתן המלצות ישימות לתיקון. בין היתר, ביקורת פנימית ציבורית בוחנת אם פעולות של ארגון ונושאי משרה וממלאי תפקידים באותו גוף תקינות, אם מבוצעות בפועל ההוראות המחייבות את הארגון, אם ההחלטות המתקבלות הן על פי נהלים תקינים – המבקרים הפנימיים לא רק בוחנים את הארגון הם גם באים לעזרתו ומעניקים המלצות יעילות לשיפור תהליכי ניהול סיכונים, שיפור אמצעי בקרה וכדומה.

 

מבקר פנים ציבורי פועל על פי התקנים המקצועיים לביקורת פנימית של לשכת המבקרים הפנימיים בישראל, שהינה בעלת השפעה משמעותית על חובת התפקיד והסטנדרטים של מבקרי פנים וכן בשם הקוד האתי על פיו הוא פועל, שמבוסס על ערכים כמו יושרה וטוהר מידות, אמינות, דוגמה אישית, עצמאות ואי תלות, סודיות.
עבודת ביקורת פנימית ציבורית, על פי לשכת המבקרים הפנימיים בישראל, מושתתת על תכנון של יעדי ביקורת ומימושם באופן האפקטיבי ביותר, על פי תוכנית עבודה רב שנתית תוך תיאום עם גורמי ביקורת חיצוניים.

 

ביקורת פנימית וציבורית היא תחום שיפוטי מרתק שצובר תאוצה ונדרש היום בארגונים רבים ולא רק בגופים ציבוריים. ניתן ללמוד קורס ביקורת פנימית ציבורית המתאים לבעלי תואר אקדמי שמעוניינים להשתלב בתחום או למבקרים פנימיים שרוצים להתמקצע יותר וכן לנציבי תלונות ציבור, חברים בוועדות ביקורת בדירקטריונים, רואי חשבון, עורכי דין, קציני ציות ומשמעת ועוד. הקורס מקיף נושאים רלוונטיים וחשובים לעבודה בתחום כמו ניהול וארגון עבודת הביקורת, טכנולוגית המידע כולל אבטחת מידע וביקורת אבטחת מידע, יסודות בחשבונאות, היבטים משפטיים החיוניים לביקורת על פי הדין וכן מיומנויות ניהול וכל אלה משולבים בדיונים, סיורים לימודיים וסדנאות מעשיות.
 

קורסים קשורים
מאמרים קשורים
לכל המאמרים