החשיבות של הערכת שווי חברה

ניהול
החשיבות של הערכת שווי חברה
המי"ל

לפני הנפקה, כאשר מחפשים שותף אסטרטגי או עומדים לפני מיזוג או רכישה, מומלץ לבצע הערכת שווי חברה. הערכה שהיא למעשה חוות דעת הכוללת ניתוח כלכלי ואומדן השווי הריאלי של החברה.
 

יש סיבות רבות מדוע לבצע הערכת שווי חברה, בין על מנת לקבוע מחיר מכירה, לחשוף את היתרונות הבולטים של הנכס, להציג בפני משקיעים את פוטנציאל ההשקעה ולהגדיר מטרות או לקבל החלטות מבוססות נתונים, כדי לקחת את החברה צעד אחד קדימה

הערכות שווי חברות – מאיפה מתחילים?

קיימות שיטות שונות לביצוע הערכת שווי חברות לפי מודלים שונים ומעריכים שונים יכולים לתת הערכות שווי שונות , כיוון שלא מדובר במדע מדויק אלא בהערכה שהיא בעצם חוות דעת מוסמכת של בר סמכא כמו רואה חשבון, יועץ עסקי או מנהל כספים.
הערכות שווי משתנות אומנם ממעריך למעריך אבל מסתמכות על פרמטרים דומים ובוחנות את הנכסים של החברה ומה השווי שלהם (רכוש, מלאי), התחייבויות החברה (אשראי מהבנקים, תשלום לספקים) ואת ההון העצמי של החברה.
הערכת השווי היא תחשיב של כל הפקטורים במאזן החשבונאי. הערכות כוללות סקירת דוחות כספיים ומטרתן להגיע לשווי החברה וכן מה יהיה מחיר החברה במידה והיא תיסחר או תימכר בהתייחס לכל הגורמים השונים.
אחת השיטות המקובלות בהערכת שווי חברות היא שיטת DCFהמתייחסת להיוון תזרימי המזמנים החופשיים. כלומר, לכל המזומנים שהחברה יכולה לשלם מבלי שתשלום המזומנים יפגע בפעילות השוטפת שלה. בשיטה זו בודקים את שווי הפעילות מאמידת הרווח התפעולי ועד אמידת ההשקעות. במתודולוגיה זו יש להגדיר את ערך הנכס בהשוואה לתזרים שהוא מייצר לפי הענף בו החברה פועלת.
שיטה נוספת היא שיטת שווי הנכס הנקי – כלומר, חברה עם יותר נכסים שווה יותר והשווי נקבע על פי כלל נכסיה. השיטות השונות מתאימות לחברות מסוגים שונים, לפי התנודתיות של השוק התחרותי בו הן פועלות ולפי העסק – האם הוא דינאמי או פאסיבי יחסית. לשיטות שונות יש יכולות ניבוי שונות אך חשוב שמי שמבצע את ההערכה יבחר את השיטה הנכונה ואת הנחת הבסיס אשר תקבע את הצלחת השווי והדיוק שלו.

נתונים כספיים כמפתח להצלחה

הערכת שווי מתבססת על מספר גורמים הנחוצים להכנתה: נתונים כספיים וכן הערכות ותחזיות בנוגע לשווי העתידי. בהערכת שווי חברה חשוב לנקוט גישה זהירה בשל מגוון העובדות והנתונים. מ שמבצע הערכת שווי נדרש לבצע סקר שוק, לבחון המלצות של אנליסטים, להשוות צמיחה ויעדים ביחס לחברות מתחרות בשוק, לבחון את הפרמטרים הרלבנטיים לביצוע ההערכה מהתזרים ועד הרווחיות וכמובן את שיטת הערכת השווי הנכונה ביותר לחברה ולענף.

בניגוד לסרב הרווחת כל חברה שעומדת בפני שינוי או רוצה לבצע סוג של בדק בית ולא בהכרח חברות הזנק בודקת אופציה של הערכת שווי. הכנת הדוחות הכספיים וניתוח דוחות כספיים הם תנאי חשוב לביצוע ההערכה מבוססת ולקביעת השווי. בקורס ניהול בכיר המתמקד גם בהיבטים פיננסיים לרבות ניתוח דוחות כספיים מתמקדים בסט כלים מעשי בהערכות שווי חברה ועוד פעילויות פיננסיות חיונית להבנה והכרות בתפקידי ניהול בכירים. 

קורסים קשורים
מאמרים קשורים
לכל המאמרים