תפקיד מנהל הפרויקט בארגון המודרני

ניהול
תפקיד מנהל הפרויקט בארגון המודרני
המי"ל

מנהל הפרויקט הוא בעל מקצוע שמשימתו העיקרית היא לייצר ערך עבור בעלי העניין על ידי הובלת הפרויקטים המתוכננים וסיומם בזמן, בתכולה ובתקציב שנקבע. מנהלי פרויקטים עוברים לרוב הדרכות והכשרות כאנשי מקצוע, שהנפוצה ביותר היא ההכשרה של ה-PMI – Project Management Institute

בשנים האחרונות אנו עדים לשינוי משמעותי בתפקיד מנהל הפרויקט עם האימוץ של תפיסות Agileו-Lean Managementבארגונים. אם בעבר מנהל הפרויקט הוביל את הפרויקט במלואו והיה האחראי הבלעדי להצלחתו (או אי הצלחתו...), בשנים האחרונות חלק מהמשימות והאחריות של מנהל הפרויקט הקלאסי עוברות לצוותי ה-Agile, כלומר הרבה גורמים אחראים להצלחת הפרויקט. לכן, בארגון Lean-Agileההכשרה, הידע והניסיון של מנהל הפרויקט מקבל משמעות אחרת.

בתהליך הטרנספורמציה לארגון Lean-Agileמנהל הפרויקט, כמו מנהלים אחרים בארגון, הופך ל-Servant Leader. המשמעות של Servant Leaderהיא שמנהל הפרויקט עושה כל מה שביכולתו כדי לעזור לצוותים להשיג את המטרות שלהם. עיקר הזמן של מנהל הפרויקט כ-Servant Leaderמופנה לתיאום בין צוותים, מניעה ופתרון בעיות, הפחתת "בזבוזים" תהליכיים ולשיפור מתמיד כדי שהצוותים יוכלו לעמוד במשימות שלהם ולייצר ערך מהיר ואיכותי לבעלי העניין. משימות קלאסיות של תיאום בין צוותים, ניהול סיכונים וכד' נשארות בסמכות מנהל הפרויקט. לעומת זאת, התחייבויות למסירת תכולות עוברות לידי הצוותים. פיזור של משימות ואחריות בין מספר גורמים עלולה ליצור קונפליקטים בלתי פתירים בארגון. לכן, כדי להתמודד נכון עם הקונפליקט הארגון צריך להגדיר מחדש את התפקידים והאחריות של כל בעלי המקצוע כולל מנהל הפרויקט.

גם הכשרת מנהל הפרויקט צריכה לעבור שדרוג משמעותי כדי להתאים את מקצוע ניהול הפרויקטים לארגונים המודרניים. הכשרה שמייצרת ארגז כלים בסיסי למנהל הפרויקט כגון PMIאינה מספיקה. כדי לנהל פרויקטים בתפיסה ובמתודות החדשות מנהל הפרויקט צריך לרכוש ידע וכלים נוספים שאינם חלק מההכשרה הבסיסית של ה-PMI. קורס הכשרה למנהלי פרויקטים חייב להכיל תפיסות כמו Agile, Lean Managementומתודות כגון Scrumו-Kanban. רק מנהל פרויקט שמכיר את שני העולמות ועבר את ההכשרות הנכונות יכול להמשיך להיות בעל מקצוע רלוונטי שיכול להמשיך ולייצר ערך עבור בעלי העניין ולעזור לצוותים לסיים את הפרויקטים בצורה מוצלחת.

קורסים קשורים
מאמרים קשורים
לכל המאמרים