Customer Journey
| 18.2.15
Customer Journey היא למעשה גישה מודרנית מתקדמת שבוחנת את האינטראקציה הרב ערוצית של החברה עם הלקוח ועוקבת אחרי המסלול שעובר הלקוח מהרגע בו הוא...
מיזוגים ורכישות
רו"ח אלי סנדרוביץ | 24.12.14
אחת הדרכים להגדלת הרווח הינה הגדלת המכירות של החברה (מבלי לשחוק את שולי הרווח). גידול במכירות יכול להיות "גידול פנימי" – שימוש במנועי הצמיחה הקיימים...
דורית שר
דורית שר | 13.11.14
הצלחתם לגייס את ה-עובד. עובד שעונה לכם בול על הציפיות. בעל הכשרה אקדמאית ממוסד מוכר, בדיוק כמו שחיפשתם. סביר להניח שלקח לכם זמן למצוא אותו. גם תהליך...
נירית הדר
נירית הדר | 28.10.14
כמו בסוגיות ניהוליות רבות התפתחו בנושא מספר גישות / אסכולות. כיום קיימות שלוש אסכולות המקובלות בספרות המקצועית. לכל אסכולה הנחות יסוד משלה...
איל מסד
איל מסד, מנהל אקדמי, ניהול פרויקטים | 26.10.14
כמובן שתרחיש כזה לא יעלה על הדעת ברוב תחומי העיסוק והמקצועות המוכרים לנו, אך בתחום אחד אין התרחיש הזהמהווה משהו חריג, וזהו תחום ניהול הפרויקטים. אנו...
למידה אסטרטגית
אלי מירון | 31.8.14
שאלות אלה הם חלק מתהליך אסטרטגי שאמורה לעבור כל חברה עסקית או גוף ציבורי או צוות מנהלים ומפקדים שאמורים להתוות את הדרך הנכונה לארגון אותו הם משרתים....
גלי גופר
גלי גופר | 21.7.14
בבסיסו של כל סיפור הצלחה ניהולי נמצאים שני מוקדי כוח – הראשון הוא יכולת מנהיגות (Leadership) והשני הוא מיומנויות ניהול (Management). מה ההבדל בין...
מנהל פרויקט
איל מסד | 24.2.14
מכוון שחלק גדול מהארגונים המבצעים פרויקטים נוטים להיות מכוונים טכנולוגית התשובה קלה מבחינתם. תשובתם מושפעת גם מראיה ניהולית שמטרתה לחסוך במשאבים ע"י...
תחרות המי"ל למצוינות בשירות
מיכל דגן ברעם | 24.2.14
מרבית הנושאים מוכרים, ואפילו מובנים מאליהם, ועדיין, מעניין לראות את התמורות, המגמות והאבולוצייה בנושא, ואיך זה בא לידי ביטוי בחיי היומיום העסקיים של...
דיאלוג מכירות מנצח - יש דבר כזה!
עוזי מירון | 20.1.14
מעניין הא? למען האמת, מי שעושה את עבודת המכירות בצורה נאמנה רואה בנקל שהפעילות כוללת הרבה מאוד נתינה והרבה נכונות לעזור ללקוח לפתור בעיה אמיתית.דווקא...