ניהול בכיר

קורס דירקטורים הלכה למעשה- חברות ציבוריות, פרטיות וממשלתיות

מספר הקורס 2618

60 סה"כ שעות אקדמאיות
* מספר המפגשים והשעות למפגש עשויים להשתנות בין קורס לקורס
calendar-1.svg

המועדים הקרובים

קורס לקבוצות

הקורס נפתח במתכונת של קבוצה בלבד, בהתאמה אישית לארגונים.
לפרטים נוספים: muzman@hamil.co.il

ספרו לי עוד

על הקורס בקצרה​

מגמות עדכניות בזירה המקומית והגלובאלית הפכו את הממשל התאגידי בחברות להכרח מחייב. כך, דירקטורים בעידן המודרני מהווים חלק בלתי נפרד ממערך בקרה קפדני על אופן ניהולו התקין של התאגיד, תוך הקפדה יתרה על שקיפות ומנגנוני בקרה אפקטיבית.

תיקוני חקיקה ורגולציה עדכנית בתחומים השונים, הרחיבו את היקף האחריות האישית והחובות המוטלות על דירקטורים ונושאי משרה בחברות. לאור האמור, הללו מחויבים היום, יותר מאי פעם, בהיכרות עם הדין והפרקטיקה, בהבנת מכלול השיקולים הרלוונטיים (משפטיים, פיננסיים ועסקיים) ובשימוש בכלים משוכללים לשם מילוי תפקידם על הצד הטוב ביותר, תוך נטרול החשיפה המשפטית הטמונה בתפקיד.

hat.png

מטרות הקורס

מתן כלים מעשיים לדירקטורים לשם שיפור תהליכי קבלת החלטות בדירקטוריון

הקניית ידע עדכני הנוגע להיבטים המשפטיים, החשבונאיים והניהוליים בעבודת הדירקטוריון

פיתוח מיומנויות פיקוח על תפקוד חברות באמצעות הדמיות (סימולציות) של ישיבות דירקטוריון

ביסוס הידע והניסיון העסקי באמצעות מפגשי-שיח עם בכירים במשק הישראלי

סקירת חידושים והתפתחויות עדכניות בחקיקה, ברגולציה וביישום עקרונות ממשל תאגידי

kahal.png

למי מיועד הקורס

נושאי משרה בכירה, דירקטורים, מועמדים לכהונת דירקטורים, מנכ"לים, סמנכ"לים, יועצים לדירקטוריונים ולחברות ציבוריות, פרטיות וממשלתיות, יועצים משפטיים, רואי חשבון, מבקרים פנימיים, מזכירי חברות.

תואר ראשון אקדמי או ניסיון ניהולי/אזרחי/צבאי של 6 שנים לפחות.

מועמדים אשר אינם עומדים בתנאי הסף יתקבלו לאחר ריאיון אישי.

structure.png

תכנית הלימודים

הקורס משלב בין הרצאות פרונטאליות המועברות על ידי מיטב המרצים בתחומים הרלוונטיים; סימולציות (הדמיות) של ישיבות דירקטוריון (בהשתתפות משתתפי הקורס); ניתוח מקרים אקטואליים והפקת לקחים לאורם. בנוסף נוטלים המשתתפים חלק במפגש-שיח עם בכירים במשק הישראלי, במהלכו מועלות סוגיות עדכניות ומתקיים דיון באשר להתמודדות עמן מנקודת מבטו של הדירקטור.


01
היבטים משפטיים בעבודת הדירקטור
02
היבטים פיננסים בעבודת הדירקטור
03
אסטרטגיה עסקית לדירקטורים
04
סימולציות של ישיבות דירקטוריון
הסילבוס המלא
PDF להורדה

נושא

תתי נושאים

היבטים משפטיים

 • חובות אמונים וזהירות של נושאי משרה- עשה ואל תעשה לאור מגמות עדכניות
 • ממשל תאגידי: טיבו ונגזרותיו
 • אכיפה מנהלית והשלכותיה בתחומים שונים
 • חוק הריכוזיות החדש והשפעותיו
 • חוק ניירות ערך ותקנותיו- דגשים עדכניים לחברות ציבוריות
 • מנגנוני הגנה עדכניים לדירקטורים ונושאי משרה: פטור, שיפוי וביטוח בעידן של תובענות ייצוגיות
 • מיזוגים ורכישות- עצות מעשיות
 • עסקאות בעלי שליטה ושכר בכירים: עדכונים
 • סמכויות הדירקטוריון ותפקידיו
 • עקרונות מנחים במילוי תפקיד הדירקטור
 • וועדות הדירקטוריון וסוגי דירקטורים

היבטים פיננסיים

 • קריאה וניתוח של דו"חות כספיים וחידושים בתחום
 • ניהול סיכונים וסימני אזהרה
 • תקינה חשבונאית;  IFRS והשלכותיו על הדיווח הכספי ועל עבודת הדירקטוריון
 • תפקידו של רואה החשבון, חלוקת אחריות בין רו״ח לדירקטור, השפה החשבונאית ומשמעות אימוץ התקינה הבינלאומית
 • המאזן קריאתו והבנת המקום שלו בתהליך ניהול הסיכונים הפיננסיים
 • דוחות רוו״ה ככלי להבנת התוצאות וכלי לניהול המנכ"ל באמצעות חישוב יחסים פיננסיים 
 • דוח על השינויים בהון שיקולים באישור חלוקת דיבידנד, הנפקות וגיוס הון הדוח על תזרימי המזומנים

היבטים ניהוליים

 • Case Studies-  הדמיות של ישיבות דירקטוריון
 • ניתוח מקרים אקטואליים והפקת לקחים לאורם
 • גיבוש אסטרטגיה עסקית מנקודת מבטו של הדירקטוריון
 • התמודדות עם מצבי משבר בחברות
 • ניהול סיכונים אפקטיבי- תפקיד הדירקטוריון
תנאי קבלה
 • תואר ראשון אקדמי או ניסיון ניהולי/אזרחי/צבאי של 6 שנים לפחות.
 • מועמדים אשר אינם עומדים בתנאי הסף יתקבלו לאחר ריאיון אישי.
מרצים

מנהלת אקדמית ומנחת הקורס

 

ענת פילצר סומך

 

 

עו"ד ענת פילצר-סומך, מנהלת אקדמית ומרצה בכירה בקורסי דירקטורים בהמי"ל.

מייסדת משרד פילצר-סומך- עורכי דין, מומחית בייעוץ לתאגידים, לדירקטוריונים ולנושאי משרה בארץ ובחו"ל, בדיני תאגידים ודיני ניירות ערך. יו"רית ודירקטורית , בעלת תואר שני במשפטים (LL.M – מנהל עסקים), מרצה במוסדות שונים, חברה בוועדת תאגידים ובוועדת ניירות ערך של לשכת עורכי הדין.

 

בין מרצי הקורס

רו"ח אלי סנדרוביץ' – בוגר תואר ראשון בחשבונאות וסטטיסטיקה מאוניברסיטת תל אביב, ותואר שני במנהל עסקים MBA למנהלים גם מטעם אוניברסיטת תל אביב. בעל הסמכה לרישיון רואה חשבון. לרו"ח סנדרוביץ כ 20 שנות ניסיון בניהול כספים בארגונים גדולים ומובילים במשק הישראלי. בתפקידו האחרון כיהן כסמנכ"ל הכספים הראשי בקונצרן תנובה. לפני תנובה, ביצע תפקידים דומים בטלדור – סמנכ"ל הכספים הראשי ומזכיר החברה, מנפאואר – סמנכ"ל כספים וחשב החברה.

רו"ח סנדרוביץ מכהן כדירקטור בחברה ציבורית. וכיהן כדירקטור וכיו"ר הדירקטוריון בחברות בקבוצת תנובה לרבות מילוי תפקיד של יו"ר ועדות המאזן והביקורת של חברת סנפרוסט מעדנות בע"מ.

דר' אייל סולגניק, כיהן כמשנה למנכ"ל ומנהל הכספים הראשי של איי די בי פיתוח,בעל תואר ד"ר בכלכלה מאוניברסיטת תל אביב. כיהן בעברו גם כרואה החשבון הראשי של רשות ניירות ערך ולאחר מכן כמנהל מחלקת תאגידים ברשות. כמו כן, שימש כחבר במועצת רואי חשבון, מועצת המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות, מועצת השמאים וועדות מקצועיות שונות.

קובי מויסה, בעל ניסיון של כ-30 שנה בתפקידי מנכ"ל בחברות פרטיות וציבוריות , כמו גם דירקטור ויו"ר דירקטוריונים בחברות פרטיות , ציבוריות וממשלתיות בתחומי התעשיה,מסחר ופיננסים

רו"ח אלון עמית , כיהן  כמנכ"ל רווה רביד  –  שירותי ביקורת פנימית בע"מ , בשנים האחרונות מכהן כנשיא ISACA ישראל

למה דווקא בהמי"ל?
 • מוסד הכשרה פוסט אקדמי מהמובילים בשוק.
 • דגש על פרקטיקה יישומית, תרגול, סימולציות והטעמת החומר.
 • הקורסים מאפשרים צמיחה והתפתחות מקצועית ואישית.
 • הקורסים מתקיימים בקבוצות קטנות המאפשרות יחס אישי ולמידה אישית וחווייתית.
 • סביבת הלימוד היא מהגבוהות בארץ בכל הקשור לאירוח, אוירה ואמצעים טכנולוגיים.
 • תכני הקורס מקיפים ומעודכנים בהתאם לדינמיות ולשינויים בשוק בזמן אמת.
 • סגל מרצים מומחים בהדרכה, בליווי, בייעוץ ובניהול, בעלי ניסיון מקצועי ופרקטי מהשטח.

רוצה להתייעץ או לדבר איתנו?​

זה המקום להשאיר פרטים, מבטיחים לחזור אליך בהקדם

בודק...