איך להפוך לדירקטור בשנת 2022

הנפשות הפועלות המאיישות תפקידי מפתח בממשל התאגידי בחברות הן הדירקטורים.
נושאי משרה זו אחראים, בין היתר, על שרטוט מדיניות הארגון, קביעת החזון וגיבוש יעדים ארוכי טווח וכן בניית ותכנון האסטרטגיה להשגתם. תפקידם והדרך בה הם יבצעו את הפעילות קריטיים להצלחה של הארגון.

מי יכול להיות חבר בדירקטוריון?

אין ספק שדירקטור הוא במקצוע נחשק בעל השפעה ומשאת נפשם של רבים שמעוניינים להיות בעמדות השפעה.
על פי חוק החברות – תשנ"ט-1999, אופי התפקיד של דירקטור נקבע על פי דרישות החברה ולכן, דרישות התפקיד משתנות מחברה לחברה למעט האיסור שלא ניתן למנות קטין, פסול דין או פשוט רגל לתפקיד של דירקטור.
לפי סעיף 239 לחוק החברות אחד מהדירקטורים בדירקטוריון חייב להיות בעל מומחיות חשבונאית פיננסית וכל יתר הדירקטורים בעלי כשירות מקצועית.
היעדר דרישות סף קבועות מאפשרות לרבים המעוניינים לבסס את מעמדם כדירקטורים לרכוש הכשרה מקצועית רלבנטית במסגרת קורס דירקטורים ולהשתלב בדירקטוריון של חברות וארגונים מתעשיות שונות.

מחויבות ואחריות פלילית – החשיבות שבהתמקצעות

אך אל תתנו לדרישות הסף המשתנות להפחית מהמחויבות שנלווית לתפקיד. בשנים האחרונות עלתה המודעות למחויבות של דירקטורים כולל אחריות פלילית על מעשי החברה ומכאן החשיבות הרבה שיש להתנהלות של הדירקטוריון ולאנשים שיושבים בו.
יש לזכור שתפקיד של דירקטור הוא תפקיד עוצמתי ומאתגר ולא פחות מכך – מחייב וזו הסיבה שנדרשת הכשרה מקצועית ייעודית שתקנה למתעתדים לחדד את היכולות ולרכוש מיומנויות רלבנטיות לביצוע אופטימאלי של התפקיד.
דירקטורים נדרשים לידע עדכני ושליטה בתחומים אותם ניתן לחלק לשלושה עולמות תוכן מרכזיים: עולם פיננסי לצורך קריאת דוחות כספיים ולהפקת תובנות על פי הנתונים המספריים, תקינה חשבונאית, קריאת מאזן ועוד.
כמו כן יש את העולם האסטרטגי-ניהולי שקריטי במיוחד בתקופות משבר בחברה לרבות ניהול סיכונים אפקטיבי והעולם המשפטי על מנת שיוכלו לבצע את חובת האמונים בזהירות ולהגיע למסקנות ולגבש החלטות על פי חוק, דרישות רגולטוריות, הכרות עם חוקים רלבנטיים המשפיעים על עבודת בדירקטוריון כמו חוק הריכוזיות וחוק ניירות הערך.
מדובר בתפקיד שמטרתו להפחית סיכונים עסקיים ולשפר ביצועים ולקדם את ההצלחה של החברה כמובן במסגרת הסמכויות שניתנות לדירקטוריון. למשל, שיקולים באישור חלוקת דיבידנד או הנפקות וגיוסים.

הכשרה מקצועית מעשית ועדכנית לדירקטורים

קורס דירקטוריון המותאם בתכנים לשנת 2022 מציע תכנים להכשרת דירקטורים מיומנים ומהימנים בעלי כושר מנהיגות שיכירו היטב את התעשייה בה הם עתידים לפעול ויוסיפו ערך אמיתי לכל ארגון בו הם ישבו בדירקטוריון, בין אם מדובר בחברות ציבוריות, פרטיות או ממשלתיות.
חשוב לבחור קורס שיקנה כלים מעשיים לשיפור תהליכי קבלת החלטות והתנסויות מעשיות באמצעות סימולציות של ישיבות דירקטוריון כולל הכרות עם החידושים בכל הנוגע לרגולציה, חקיקה, קונפליקטים ואתגרים בתהליכי הדיווח ויישום עקרונות הממשל התאגידי.
מעבר להכשרה מקצועית והתנסות מעשית אין ספק שיש חשיבות רבה ליצירת קשרים אסטרטגיים ולנטוורקינג בחיבורים עסקיים מתאימים והיחשפות לאופציות לתפקידים בדירקטוריון ויש להשקיע גם במיתוג המקצועי על מנת להפוך לשם שעולה במידה ומחפשים חברי דירקטוריון לארגון.

רוצה להתייעץ או לדבר איתנו?​

זה המקום להשאיר פרטים, מבטיחים לחזור אליך בהקדם

בודק...