כל המידע הנחוץ על הכשרת דירקטורים

עם היד על הדופק

הדרך האפקטיבית ביותר להתעדכן בשינויים המהותיים שמשנים את תפקיד הדירקטוריון הוא קורס דירקטורים אשר נועד ליישם את התיאוריה הלכה למעשה.

לדירקטורים רבים ברורה חשיבות התפקיד ומה מצופה מהם מבחינת הארגון ומנהליו, אך הם לא בהכרח מעורים בהשפעה הדרסטית של החוקים החדשים תפקידם או מהם החידושים הטכנולוגיים שעליהם להכיר וכיצד לנהל סיכונים לאור כל השינויים.

במהלך קורס דירקטורים המשתתפים מתמקצעים כחברי דירקטוריון בהתבסס על ניתוח מקרים אקטואליים והפקת לקחים, דנים בסוגיות אקטואליות עם בכירים מהמשק הישראלי ואף זוכים לעדכונים חמים בנוגע לשכר בכירים ועסקאות עדכניות של בעלי שליטה.

הקורס עונה על הצורך להיות עם יד על הדופק כדי לצמוח עם התפקיד ולהעצימו משמעותית לאור השינויים הדרמטיים בתחום.

חוקים, תקנות והגנה אישית

נושא חשוב שנידון הקורס הוא חוק הריכוזיות החדש להגברת התחרותיות במשק, שהינו בעל השפעה על עבודת הדירקטוריון. דוגמא לכך הוא המקרה של סבינה בירן, שנאלצה לעזוב את הדירקטוריון של שופרסל, כיוון שעל פי חוק הריכוזית היא לא יכולה לכהן במזרחי טפחות ובדירקטוריון של שופרסל במקביל. החוק עצמו יצר אתגרים שונים באיוש דירקטוריונים כמו למשל, קושי של בעלי מניות למנות דירקטוריונים בבנקים ללא גרעין שליטה וכמובן הסנקציות הרבות שנלוות לחוק.
גם התיקונים שהוכנסו לחוק ניירות ערך בעלי השפעה על פעילות הדירקטורים, כיוון שהוא הגביר את סמכויות האכיפה והפיקוח של הרשות והוא מאפשר הטלת עיצומים כספיים הסכום של עד מילון שקלים לנושא המשרה.
בעקבות החוקים והתקנות, יסקרו במהלך הקורס גם העדכונים בנושא של מנגנוני הגנה עדכניים לדירקטורים, לדוגמא, מה כוללת פוליסת אחריות נושאי משרה וכיצד להתגונן מפני תביעות משפטיות אישיות.

להתעדכן מהמומחים – קורס דירקטורים

קורס דירקטורים של המי"ל משלב בין תיאוריה לפרקטיקה. בין הקניית ידע אקדמי ובין דגש נרחב על היבטים פרקטיים ומעשיים בעבודת הדירקטוריון. בקורס יינתנו כלים מעשיים ומיומנויות פרקטיות לשימוש גם של דירקטורים מנוסים מאוד. הקורס מתמקד בשלושה היבטים: משפטיים הכוללים, בין היתר, אכיפה מנהלית והשלכותיה, עקרונות מנחים, סמכויות הדירקטוריון, היבטים פיננסיים הכוללים קריאה וניתוח של דו"חות כספיים, תקינה חשבונאית, דו"ח על שינויים בהון שיקולים באישור חלוקת דיווידנד וכן מגוון היבטים ניהוליים לגיבוש אסטרטגיה עסקית מנקודת מבטו של הדירקטור כולל התמודדות עם מצבי משבר בחברות וניהול סיכונים אפקטיבי.

כיום חשוב לשים דגש על פעילות דירקטוריון המנוהלת על פי חוק תוך הגנה עצמית לבעל המשרה ועם זאת בדגש על החידושים העדכניים ביותר.

רוצה להתייעץ או לדבר איתנו?​

זה המקום להשאיר פרטים, מבטיחים לחזור אליך בהקדם

בודק...