מה עושה חבר דירקטוריון בעבודתו?

במסגרת קורס דירקטורים מוכשרים המתעתדים לשאת משרה זו וזוכים בכל הכלים החיוניים לקראת התפקיד המאתגר הן בחברות פרטיות והן בחברות ציבוריות. על חבר הדירקטוריון להביא שהוא נתון לפיקוח רגולטורי ושתפקיד זה נושא אחריות רבה ומחויבות עמוקה.

מה מצופה בפועל מחבר דירקטוריון במסגרת עבודתו ומהן חובותיו במסגרת פעילות הדירקטוריון?

האספקט הניהולי

דירקטורים אחראים, בין היתר, למינוי מנהלים בכירים או אישור שדרת ההנהלה בארגון ועליהם גם לפקח על התפקוד הניהולי של החברה.
בקורס דירקטורים נלמדים תכנים רלבנטיים כמו אכיפת מנהלית והשלכותיה, קביעת יחסים תקינים מול ההנהלה והגדרת אישור תהליכי עבודה, עריכת פרוטוקולים, גיבוש אסטרטגיה עסקית מנקודת מבט הדירקטוריון והתמודדות עם משברים וקונפליקטים וכמובן כיצד לבצע נכון את הפיקוח על הנהלת החברה.

האספקט הפיננסי

על אף שאין חובה שלחברי דירקטוריון תהיה מיומנות חשבונאית או רקע פיננסי אקדמי, הרי שחשוב להתכונן לכך שלדירקטור מעורבות משמעותית בתפקוד הפיננסי של החברה ומכאן החשיבות הרבה של חבר דירקטוריון בניתוח דוחות כספיים, תקינה חשבונאית וקריאת מאזן והנפקות גיוס הון.
עליו לדעת אם החברה בעלת מסוגלות כלכלית וכיצד ניתן להבריא אותה על מנת לשפר את הביצועים הפיננסיים שלה.

האספקט המשפטי

לחברי הדירקטוריון אחריות משפטית ואפילו אחריות פלילית, כך שהם עשויים לעמוד לדין על אי עמידה בתפקידם ועליהם לנקוט חובת זהירות בעסקאות ובתהליכים שונים ובכל פעולה בחברה המובאת לאישורם, כיוון שאם בעקבות החלטת הדירקטוריון ייגרם נזק לחברה, הדירקטוריון עשוי להיות מואשם ברשלנות בעת ביצוע או יותר נכון – אי ביצוע תפקידו.
על כן במהלך קורס דירקטורים נלמדים תכנים בנוגע לסוגיות משפטיות נפוצות ולהתמודדות עם סיכונים שונים. על הדירקטור להכיר לעומק את החוקים השונים בין אם זה חוק הריכוזיות או חוק ניירות ערך וכיצד אלה משפיעים על העבודה השוטפת כך שתתבצע על פי חוק.

הדירקטוריון הוא לא חותמת גומי אלא הגוף החשוב בממשל התאגידי ובעל הידע הנדרש להתמודדות עם כשלים, קונפליקטים וסוגיות שונות בהתנהלות של התאגיד בו הוא מכהן. על החברים להיות בעלי הכישורים המתאימים על מנת למלא את תפקידם בדרך הטובה, האקטיבית והמקצועית ביותר ולנווט את הספינה לחוף מבטחים, כל פעם מחדש.
אל תתפשרו על מקצועיות – חשוב מאוד לבחור תוכנית הכשרה מקיפה ומעמיקה המקנה את הכלים לאיוש המשרה בפועל.

רוצה להתייעץ או לדבר איתנו?​

זה המקום להשאיר פרטים, מבטיחים לחזור אליך בהקדם

בודק...