דירקטורים ואחריות משפטית

במאמר הנוכחי נציג עבורכם חמש דוגמאות, מהשנים האחרונות, שמצביעות על המעורבות של דירקטורים בזירה המשפטית.

מגה

על הקריסה של הרשת המקעונאית "מגה" נכתב וסופר רבות. אחת ההתייחסויות הרלוונטיות היא לתפקוד הלקוי של הדירטקורים בחברה, לכאורה או שלא. דו"ח ביקורת של נאמני מגה מלפני מספר חודשים הצביע על פעילות שאינן תקינה של הדירקטורים, למשל קבלת החלטות מבלי שהם רואים לנגד עיניהם את טובת הרשת, או חיוב דמי שכירות מופרזים. הנאמנים הגישו לבית המשפט את הדו"ח, במטרה ללמוד על המקרה ולראות האם יש לנקוט נגד הדירקרטורים בסנקציות שונות. פנייה זו מתווספת לאיום של עובדי מגה מלפני מספר חודשים לתבוע באופן אישי את דירקטורי החברה.

IDB

לפני מספר שנים החלה חקירה כנגד קבוצת IDB בחשד לחלוקה לא תקינה של דיבינדנים. נגד הבעלים של IDB, נוחי דנקנר, הוגשה תביעה וכך גם נגד חלק מהדירקטורים האחרים של הקבוצה. בעקבות אותה תביעה החליטו הדירקטורים להחזיר לקבוצת IDB חלק מהדיבידנדים שהם לקחו ושחילקו בצורה לא תקינה. יש לציין שהעילה לתביעה היא שחלוקה שאינה מותרת של דיבידנדים למעשה מביאה להפרה של תפקיד הדירקטור, שצריך לפעול בזהירות ובאמונים כלפי התאגיד. לדירקטורים, כפי שניתן לראות מדוגמאות אלה, אחריות פלילית מלאה כלפי התאגיד.

דן

בתחילת 2015 פירסם מבקר המדינה דו"ח חמור שהתייחס להתנהלות הבלתי תקינה של חברת התחבורה הציבורית דן. מספר חודשים לאחר מכן הוגשה תביעה נגד מספר דירקטורים שכיהנו בתפקידי מפתח בדן בעת האחרונה עקב חשד להתנהלות רשלנית והפרה של חובת האמון שלהם לחברה. התביעה הזו היא כספית במהותה ונועדה לדרוש פיצוי מהדירקטורים עבור הנזקים שנגרמו לדן עקב התנהלותם. התביעה הזו, כפי שמעידים בעצמם התובעים, מראה שלדירקטורים יש קשר הדוק לחברה ושתפקידיהם מגוונים ורחבים בהרבה מאחזקת מניות בלבד.

בזק

אחת התביעות המשמעותיות ביותר בתחום הוגשה לפני למעלה כעשור נגד דירקטורים בבזק. התביעה הוגשה על ידי בעל מניות בבזק והתייחסה למקרה בו אישרו דירקטורי החברה הלוואה ל"שמרוק" מבלי שהיו בטחונות, התנהלות רשלנית שהביאה לטענת התובעים לפגיעה כלכלית בבזק ולכך שהיא נאלצה להפריש סכום זהה לסכום ההלוואה (כ-240 מיליון דולרים). יש להדגיש שזו לא התביעה היחידה שהוגשה נגד דירקטורים בבזק במרוצת השנים, שעה שלאחרונה התבשרנו על תביעה נגזרת שהוגשה נגד בזק והדירקטורים שלה בטענה שעסקת הרכישה של YES על ידי בזק היא במחיר מופרז. על פי התביעה המכירה נובעת מאינטרסים כלכליים של שאול אלוביץ', ששימש גם הבעלים של יורוקום שמכרה את החלק שלה בחברת יס לבזק.

אולטרה אקוויטי

דירקטורים יכולים להיות גם בצד השני של ההליך המשפטי, בתור תובעים לכל דבר ועניין. שניים מהדירקטורים של חברת אולטרה אקוויטי הגישו ב-2015 תביעה נגזרת בשם החברה שהם עומדים בראשה, בטענה כי בחירת דירקטוריון החברה באסיפת בעלי המניות לא הייתה חוקית. בעקבות התביעה הוחלט להחליף את הדירקטוריון הנבחר, כשפסיקת בית המשפט בנושא כללה תשלום בגובה של 120,000 ש"ח עבור אותם דירקטורים. סכום זה לוקח בחשבון את הסיכון שלקחו אותם דירקטורים והמצב התקדימי יחסית שהם יצרו.

מסלולי הכשרת הדירקטורים בהמי״ל מספקים את הידע, הכלים וההבנה הנדרשים לדירקטור בתהליכי קבלת ההחלטות לשם ראיית התמונה הכוללת ומילוי תפקידו על הצד הטוב ביותר.
הקלק כאן לסילבוס ומועדי הפתיחה של קורס דירקטורים הלכה למעשה – חברות ציבוריות, פרטיות וממשלתיות >>!

רוצה להתייעץ או לדבר איתנו?​

זה המקום להשאיר פרטים, מבטיחים לחזור אליך בהקדם

בודק...