כל מה שרציתם לדעת על תפקיד הדירקטור ולא העזתם לשאול

מההיבט הארגוני הדירקטוריון מחליט על מבנה הארגון ויכול גם להצביע על מינוי או פיטור מנכ"ל החברה ובעלי תפקידים משמעותיים נוספים ועוד סמכויות נוספות בכפוף לתקנון החברה וחוק החברות. 

מי יכול להיות דירקטור ומאיזה סוג?

על פי חוק החברות – תשנ"ט-1999, חברה רשאית לקבוע בתקנון שלה את מספר הדירקטורים המזערי והמרבי כאשר בחברה פרטית יכהן לפחות דירקטור אחד ובחברה ציבורית יכהנו לפחות שני דירקטורים חיצוניים.
אומנם אין דרישות סף קבועות בחוק לאיוש המשרה מלבד שלא ניתן למנות קטין, פסול דין או פושט רגל, אבל אפשר בהחלט לשרטט את דמותו של הדירקטור מהמשתמע מחוק החברות ומהמתרחש בשטח.
לפי סעיף 239 לחוק החברות אחד מהדירקטורים חייב להיות בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית וכל היתר דירקטורים בעלי כשירות מקצועית.
בשנים האחרונות הוקשחו הקריטריונים וחברות מחפשות דירקטורים  בעלי מומחיות זו או דירקטורים פוטנציאליים שעברו הכשרה מקצועית מתאימה ובעלי ידע ושליטה בנושאים הרלבנטיים לביצוע התפקיד כמו נושאים פיננסיים, רגולציה, ניהול.
המשימה של הדירקטור היא לפקח על הביצועים של החברה ולנקוט את כל האמצעים הדרושים למניעת נזק ולקדם את הצלחתה. לצורך כך יש להכיר חוקים ותקנות כמו התיקונים שהוכנסו לחוק ניירות ערך שהינם בעלי השפעה על פעולות הדירקטוריון בכל הנוגע לסמכויות אכיפה ופיקוח של הרשות על הפעילות וכן חוק הריכוזיות שלא מאפשר לדירקטורים רבים לכהן בתפקיד דומה בחברות מסוימות בו זמנית.
בפועל קיימים שני סוגים של דירקטורים: דירקטור "רגיל" הממונה על ידי הבעלים של החברה ודירקטור חיצוני שאינו בחירה ישירה של בעל השליטה, כדי שההחלטות שיתקבלו בפועל לא יתבססו על אינטרסים אישיים.
האחריות המקצועית של הדירקטור היא נושא קריטי שעולה פעמים רבות לכותרות בשל תביעות שונות נגד דירקטורים בגין רשלנות והפרת חובתם כמו חובת הזהירות (למשל, לא מנעו מהחברה לבצע צעדים שסיכנו אותה) או בגין נקיטת צעדים שונים שלא לטובת החברה בה הם מכהנים כנושאי משרה זו. 

נושאי משרה מגיעים מוכנים לתפקיד

הדירקטורים היום נדרשים להגיע לתפקיד עם ידע מקצועי רחב שיאפשר להם לתפקד בדרך הטובה ביותר ולצלוח את האתגרים והקונפליקטים בתחום. כאן נכנסת לתמונה הכשרה מקיפה למי שרוצה להשתלב כדירקטור בחברות הנוגעת בשלושת האספקטים החשובים לביצוע התפקיד. ההיבט הראשון הוא ההיבט החשבונאי פיננסי כמו קריאת דוחות כספיים, ההיבט השני הוא הנושא האסטרטגי – כיצד לנווט את הספינה (הארגון) בים הסוער (בשוק התחרותי) וההיבט השלישי הוא ההיבט המשפטי – מהם חובות הדירקטורים על פי חוק וכיצד לבצע את חובת הזהירות וחובת האמונים. כל אלה משולבים בתמהיל של הקורס עם הקניית כלים מעשיים לשיפור תהליכי קבלת החלטות, סימולציות של ישיבות דירקטוריון וסקירת חידושים ועדכונים בחקיקה, רגולציה ויישום עקרונות הממשל התאגידי.

רוצה להתייעץ או לדבר איתנו?​

זה המקום להשאיר פרטים, מבטיחים לחזור אליך בהקדם

בודק...