קריאה וניתוח דוחות כספיים היבטים פרקטיים

קריאה וניתוח של הדוחות הכספיים נחשבת למיומנות חיונית ביותר לצורך קבלת החלטות עסקיות נבונות. הדוחות הכספיים משקפים את המצב הפיננסי של החברה -ביצועיה בעבר ובהווה – מהם ניתן לחזות גם ביצועים עתידיים. מנהלים, אנליסטים, משקיעים נדרשים להבנה בדוחות כספיים כשברצונם לבחון השקעות, לתכנן אסטרטגיה, להקצות משאבים, להגדיר פעולות עסקיות לאור המידע, להובלת החברה לצמיחה. פירוש הדוחות הכספיים כאמצעי למדידת הביצועים הפיננסיים של החברה הינו קריטי בכל שלב לניתוח הסביבה הכלכלית, הימנעות מטעויות ותכנון לטווח הארוך.

דוחות כלכליים כראי לפעילות העסקית

לדברי רו"ח אלי סנדרוביץ המרצה של קורס "קריאה וניתוח דוחות כספיים" בהמי"ל: "בעולם של אי ודאות עלינו לחפש נקודות אחיזה ולהישען עליהן. הדוחות הכספיים, התקציב, תכניות העבודה היו כאן והם כאן להישאר. והם, כמו המראה שמשרתת אותנו לאורך כל היום בטיפול בנראות, כך הדוחות הכספיים משמשים כמראה של העסק. שאלות כמו איך היה? איפה אנחנו צריכים להתחזק? מה התכנון לעומת הביצוע ? מקבלות מענה בדיווח הכספי". לפיו: "כל מי שמתקדם לעמדת ניהול נזקק להבנת הכלים הפיננסיים על מנת לקבל החלטות מבוססות".

אלי סנדרוביץ, הינו בעל תואר ראשון בחשבונאות וסטטיסטיקה מאונ' ת"א, ותואר שני במנהל עסקים בתוכנית למנהלים באוניברסיטת תל אביב. אלי כיהן בתפקידי מפתח בעולם העסקי, הפיננסי, בין היתר כסמנכ"ל כספים ראשי בקונצרן המזון – תנובה, כ-CFO בטלדור מערכות מחשבים, וכסמנכ"ל הכספים של מנפאואר ישראל. אלי סבור שיש להכיר את כל הדוחות ולהבין איך לחלץ מהם את המסקנות החשובות ביותר.

"ניתוח דוחות כספיים, מאפשר לעקוב אחר מגמות, לנתח בעיות, לתכנן את הפעילות ביחס לנתח שוק וביחס לתקציב. להשוות את הדוח לדוחות של חברות דומות ולהבין גידול או ירידה בהתאם למגמה ענפית, להתייחס ל EBIT – רווח לפני מימון ומיסים כמדד מרכזי לביצועי מנהלים וגם ל-EBITDA שהוא מדד שכבש בשנים האחרונות את חדרי ההנהלה כמדד קובע לשווי העסק".

פרקטיקה סימולציות ותרגול – המפתח להצלחה

אלי מסביר שהדרך הטובה ביותר להשתמש בדוחות כספיים ככלי מרכזי בעולם הניהולי היא באמצעות תרגול טכני ומעשי וזה גם הבידול של קורס קריאה וניתוח דוחות כספיים מבית המי"ל.

"מובן שישנו החלק התיאורטי אודות המערכת החשבונאית ודיונים מפורטים בנושא, אך גולת הכותרת הינה היישום והאימון. התרגול מתחיל כבר בשיעור הראשון בו אנחנו מנתחים ביחד דוחות כספיים של חברות ציבוריות אמיתיות מפורסמות ומסיקים מסקנות מהדוחות – מאזן, דוח רווח והפסד, הדוח על תזרימי המזומנים והדוח על השינויים בהון. במסגרת תהליכי הניתוח שמים דגש למבנה, הרכב הדוח, סעיפים קריטיים וגילויי רמזורים אדומים "בין השורות"".

הקורס הוא קורס חווייתי, פרקטי עתיר דוגמאות הכולל לימוד של ניהול בעזרת בניית תקציב ותוכניות עבודה, ניתוח רווחיות, ניתוחי נזילות, הישענות על דוחות כספיים בהחלטות הדירקטוריון ועוד. במהלך הקורס נלמדות השיטות המובילות היום באנליזה של דוחות וקבלת החלטות עסקיות דוגמת שיטת המכפילים להערכת שווי ושיטת ה-DCF היוון תזרים מזומנים ועוד מתודולוגיות בשילוב מקרי בוחן לשימוש מושכל בנתונים החשבונאיים במהלכים אסטרטגיים עסקיים.

מי ירוויח מלימודי הקורס?

"המשתתפים בקורס נחלקים לרוב ל-3 סוגים של קהלים: קהל ראשון אלה אנשים המתעתדים לאייש עמדות ניהול או מעוניינים להבין בדוחות כספיים במסגרת ההתקדמות בארגון, מנהלי פרויקטים שצריכים לדווח על התוצאות ולהבין את הדוחות. הקהל השני בנוי בעיקר ממנכ"לים או בעלי מניות בחברות קטנות ובינוניות, המנהלים כספים של העסק או רוצים לשלוט בחומר ולא להישען על יועץ חיצוני בלבד. הקהל השלישי הם קהל המשקיעים המעוניין לבחון חברה מההיבט של דוחות כספים. בכל מקרה, הקורס מתאים גם למי שלא מגיע מרקע חשבונאי".
ארגז הכלים המעשי בקריאת וניתוח של מערכת הדוחות כספיים והערכת שווי חברות המקפצה לקבלת החלטות עסקיות אפקטיביות.

רוצה להתייעץ או לדבר איתנו?​

זה המקום להשאיר פרטים, מבטיחים לחזור אליך בהקדם

בודק...