page up
envelopeלהשארת פרטים

לדירקטור חשיבות רבה בקביעת מדיניות עסקית, התווית האסטרטגיה של החברה והשפעה על מנהלי החברה בפועל. דירקטורים אחראים על מגוון תחומים מפיקוח על המצב הפיננסי של החברה לרבות מדיניות שכר, חלוקת דיבידנדים ומסגרת אשראי עד אפיון המבנה הארגוני של החברה. כדי לכהן כדירקטורים, יש לפעול על פי קוד אתי תוך התייחסות לאחריות המשפטית הגדולה שנלווית לתפקיד. מדירקטור מצופה לקבל החלטות מושכלות בעלות השפעה ישירה על עתיד החברה ולכן, עליו להכיר מקרוב את ההיבטים החשבונאיים, הניהוליים והמשפטיים שכרוכים בתהליך קבלת החלטות.

אין ספק שהתחום הפיננסי הוא הדומיננטי בעבודתו של דירקטור. נושאי משרה זו חייבים לבין כיצד לנתח דוחות כספיים לרבות דוח רווח והפסד, תזרים מזומנים ושינויים בהון. לראייה כאשר דירקטורים לא התעמקו מספיק בדוחות כספיים, הם לא הצליחו למנוע פרשיות של הונאה חשבונאית, כיוון שלא זיהו פעילות חשודה בדוחות או העלימו עין ולא קיימו את המוטל עליהם מבחינת אחריות משפטית. כך למשל היה כשפרופ' עפר גרוסקופף, שופט בית המשפט המחוזי מרכז, אישר בקשה לתביעה נגזרת נגד דסק"ש על סך ההחלטה שהתקבלה בנוגע לרכישת מעריב, שעלתה לחברה בהפסד של למעלה מ-300 מיליון שקל. עוד הרבה לפני זה, בית המשפט העליון פסק בפרשת התמוטטות בנק צפון אמריקה, שחברי הדירקטוריון ישלמו היות והתרשלו בעבודתם ולא הצליחו למנוע את המעילות שביצעו מנהלי החברה.

 

הפרשיות האקטואליות האלה מלמדות על כך שהסוגיות המשפטיות עמם מתמודדים חברי דירקטוריון קשורות פעמים רבות בסוגיות כלכליות, במיוחד לאור הסנקציות הכספיות שעשויות להיות מוטלות על דירקטורים שלא ביצעו את תפקידם כראוי.
מכאן החשיבות הרבה שיש לידע פיננסי בעבודתו של דירקטור. אומנם לא חייבים להגיע עם רקע מקצועי בחשבונאות, אבל כדאי לפתח ולשכלל כישורים פיננסיים שרלוונטיים לביצוע מטבי של התפקיד.


בקורס דירקטורים תוכלו לקבל פרספקטיבה רחבה על עבודת הדירקטור והתעסקותו עם ההיבטים הפיננסיים והניהול הפיננסי של החברה. בין היתר, פיתוח מיומנות של ניתוח דוחות כספיים המאפשר לדירקטורים לעקוב כהלכה אחר ההתנהלות הפיננסית של העסק, לבחון שינויים שחלו בדוחות בהשוואה לתקופות קודמות ועל סמך הנתונים, לבצע קבלת החלטות מושכלת יותר. לדוגמא, להחליט על אסטרטגיה עסקית שיש לה בסיס פיננסי או לפסול כניסה לשווקים חדשים אם עושה רושם שהיא תוביל להפסדים כספיים. הדירקטור מפקח בפועל על העברת כספים של החברה, רכישות שהיא מבצעת וחוסר זהירות כלכלית מצד דירקטורים עשוי לסכן את החברה.

 

כמו כן, בקורס דירקטורים לומדים על תפקידו של רואה החשבון, החלוקה באחריות בין רואה חשבון לדירקטור וכן על השפה החשבונאית. הידע המועבר בקורס מאפשר לדירקטורים לבסס שיקולים באישור חלוקת דיבידנד, הנפקות וגיוס הון. לצד האספקטים הפיננסיים, לומדים בקורס דירקטורים על האחריות המשפטית הנלווית לתפקיד והיבטים ניהוליים כולל ניתוח מקרים אקטואליים והפקת לקחים.
חשוב מאוד לאייש תפקיד של דירקטורים כשיש לכם את הידע הדרוש מכל הזוויות: המשפטית, הפיננסית והניהולית. קורס דירקטורים יקנה לכם את הכלים הדרושים לביצוע התפקיד בדרך הטובה ביותר.

קורסים בתחום שיכולים לעניין אותך

icon
קריאה וניתוח דוחות כספיים

35 שעות אקדמאיות

המציאות הכלכלית המורכבת ותנאי אי - הודאות השוררים במשק, מחייבים הבנה מעמיקה של נתוני הסביבה העסקית והכלכלית, בה פועלת החברה. נתוני הדוחות הכספיים של החברה, מקנים למנהל כלים לקבלת תובנות על מצב החברה ולפעולה בהתאם. פרשיות ההונאה החשבונאית בארה"ב, משקפות את החשיבות הרבה של הבנת הדוחות הכספיים והיכולת לנתחם. הקורס מקנה למשתתפיו את היכולת לקרוא באופן מושכל ולנתח את הדוחות הכספיים. כמו כן לנתח את הסביבה הכלכלית והעסקית בה פועל העסק ולהעריך שווי של חברות. במהלך הקורס יבוצע ניתוח מלא ומקיף של חברה, בהתאם לדוחות שנלמדו, על מנת לאפשר תרגול יישומי מלא.

ספרו לי עוד
ספרו לי עוד

נשמח לייעץ, ללוות ולענות על כל השאלות

אני מסכים/ה שהמי"ל בע"מ תשתמש במידע למטרות שיווק, דיוור ישיר ומשלוח פרסומות באמצעי הקשר שמסרתי, ותכלול אותו במאגר המידע של החברה, והכל בכפוף למדיניות הפרטיות של המי"ל בע"מ וקבוצת מטריקס הזמינה כאן.

המידע שייאסף יישמר במאגר מידע מס' 990051484 הרשום בפנקס מאגרי המידע. להסרה בעתיד פנה/י לדוא"ל info@hamil.co.il או בטלפון: 03-6711911.