שילוב רואי חשבון בדירקטוריון בעד ונגד

מומחיות פיננסית בדירקטוריון

פרופ' דן עמירם, רו"ח, סגן דקאן הפקולטה לניהול, ציין בכתבה בגלובס שהתפרסמה בעקבות הכנס, ש"דירקטור שהוא גם רואה חשבון מביא לשולחן יכולות ייחודיות שמועילה לדירקטוריון בביצוע איכותי של משימותיו, ובכלל זה הוא בעל ערך מוסף לתפקיד המרכזי של דירקטוריון  בהתוויית האסטרטגיה והמדיניות של החברה ופיקוח על ההנהלה".
על פי התיעוד של הכנס באתר הפקולטה לניהול ע"ש קולר צוטטה רו"ח איריס שטרק, נשיאת לשכת רו"ח, כמי שעומדת מאחורי הסברה ש"חייבת להיות הלימה בין דרישות התקנות בחוק החברות, לפיהן נדרשת מומחיות פיננסית בקרב לפחות אחד מחברי הדירקטוריון, לבין המובן מאליו שכישורי הסף מחייבים היותו של דירקטור רואה חשבון. עפ"י התקנות נדרשות יכולות של ניסיון וידיעה בסוגיות חשבונאיות ובקרה חשבונאית, כאשר אלו מובנות בתפקידיו של רואה החשבון המבקר, וכן הכרת תהליכי הכנת דו"חות כספיים ואישורם. כל אלה הם חלק המידע וניסיון רב שנים של רואי החשבון. חשוב שהדירקטוריונים ישכילו להבין שרואה חשבון בדירקטוריון מבטיח מתן מענה מקיף ומעמיק בנושא המומחיות הפיננסית, שכל דירקטוריון מחוייב אליו."

מניעת הונאות חשבוניות

מהדברים של הנואמים בכנס עולה שרו"ח הינו בעל תרומה רבה לדירקטוריון בשל ההבנה המעמיקה שלו בפיננסים וכן בתהליכי פיקוח ובקרה כך שהוא יידע לבחון היטב את הדו"חות הכספיים ולזהות גם ליקויים וטעויות בדיווחים השונים. רו"ח יכול לתת הערכות שווי מבוססות בשל הידע הפיננסי שיש לו שלא בהכרח מצוי בהישג ידם של חברי דירקטוריון אחרים שאינם בעלי רקע פיננסי.  עו"ד עדי זלצמן, שותף בכיר בשיבולת ושות', אשר נשא דברים בכנס אמר שלראייתו, תרומתו של רו"ח כדירקטור אינה מסתיימת בניתוח רטרוספקטיבי ופיקוח על ההנהלה והוא גם יכול לזהות סיכונים לא סבירים ושיקול דעת מוטעה בהתוויית האסטרטגיה הפיננסית של החברה. בתקשורת התפרסמו פרשיות רבות של חברות שנכשלו בשל רשלנות שנבעה מנטילת כספים מקופת החברה ללא אישור וכאשר דירקטורים לא החזיקו בידע פיננסי ברמה מספקת הם לא הצליחו למנוע הונאות חשבונאיות. למעשה, מחקרים רבים שנעשו מצביעים על כך שרואי חשבון בדירקטוריון תורמים לשיפור מצבה של החברה ועם זאת, עדיין בדירקטוריונים רבים חסרה ישות מקצועית פיננסית כמו רו"ח. למעשה, רק 15% מעורבות של רו"ח בדירקטוריונים נרשמת כיום בחברות ציבוריות.

פרספקטיבה רחבה מהראייה החשבונאית

מנגד, נראה שרואה חשבון הוא לא בהכרח הפונקציה המקצועית ההכרחית להשלמת ההרכב של הדירקטוריון היות ולכל חברה יש רואה חשבון ואפילו צי של רואי חשבון שמסוגלים להשלים את הפרספקטיבה החשבונאית ולא בהכרח חייבים לשאת תפקיד בדירקטוריון לשם כך.
רבים גורסים שדירקטורים לא חייבים בהכרח להיות בעלי תואר בראיית חשבון אבל הם בהחלט נדרשים להבין בקריאת דוחות כספיים ובהכרות עם הענף ומצב השוק. הפרספקטיבה של חבר דירקטוריון צריכה להיות רחבה ועדכנית ולא בהכרח להתבסס רק על נקודת התבוננות חשבונאית צרה שעשויה להחמיץ את התמונה המלאה. חשוב שהדירקטוריון יעקוב אחר ההתנהלות העסקית בכל המישורים והרמות, בין היתר, גם שינויים שחלו בדוחות, גיבוש אסטרטגיה עסקית שיש לה בסיס פיננסי, כניסה לשווקים על פי מסוגלות כלכלית, רכישות כדאיות יחד עם אספקטים ניהוליים ומשפטיים שבשילוב ביניהם אפשר לבסס החלטה מושכלת.

המסלול להכשרה – קורס דירקטורים

קורס דירקטורים מהווה מסגרת הכשרה למי שמעוניין להיות חבר בדירקטוריון ומעניק כלים בכל התחומים מהזווית העסקית, המשפטית וכמובן גם הפיננסית כך שגם קריאת וניתוח דו"חות כספיים הם חלק בלתי נפרד מההכשרה. כמו למשל, איך לקרוא דוחות כספיים חודשיים, רבעוניים ושנתיים, מה בין דוח רווח והפסד לדוח של תזרים מזומנים ומאזן והיחסים ביניהם, נזילות של נכסים, שינויים בהון, הערכת מחירים ועוד והכל בדרך מעשית כולל סימולציות שונות ליישום בזמן אמת.

רוצה להתייעץ או לדבר איתנו?​

זה המקום להשאיר פרטים, מבטיחים לחזור אליך בהקדם

בודק...