page up
envelopeלהשארת פרטים

בשנים האחרון מנגנון הביקורת הולך ומתהדק וארגונים כיום יודעים שביקורת היא לא בהכרח דבר רע ולא אמצעי ענישה אלא נהפוך הוא: נכס שמסייע להם להתנהל בצורה תקינה ואיכותית. 
על פי חוק הביקורת הפנימית התשנ"ב 1992 קיימת חובה להעסיק מבקרים פנימיים בגופים ציבוריים מרשויות מקומיות וקופת חולים דרך בנקים ועד חברות ביטוח. התרומה הרבה של ביקורת פנימית ציבורית חלחלה גם לסקטור הפרטי המכיר החשיבות של מבקר פנימי וכך קרה שגם חברות הייטק ומפעלים מובילים בתעשייה מגייסים מבקרים פנימיים או מכשירים עובדים לאיוש משרת ביקורת פנימית.

בניגוד למבקר המדינה או למבקרים חיצוניים לארגונים כמו רואי חשבון, מבקרי פנים הם חלק מהארגון אך עליהם לחתור לאובייקטיביות ואי תלות תוך שמירה על החוק, ניהול תקין וטוהר מידות. הם אלה שאחראים לתקן ליקויים, לתרום לקבלת החלטות אפקטיבית, לחסכוניות ולהתנהלות ערכית של הארגון.
הביקורת הפנימית הציבורית אינה ביקורת שנחשפת מחוץ לכותלי הארגון (מלבד מקרים חריגים של עבירות פליליות), אבל היא בהחלט משפיעה על הדינאמיקה הפנימית של הארגון מבחינת קידום בעלי תפקידים, ביקורת כספית וניהולית, תפעולית וכדומה.
הביקורת הפנימית הציבורית היא בעלת ערך מוסף משמעותי לכל ארגון מבחינת אחריות חברתית ומקצועית. הביקורת מתייחסת לתהליכים ופעולות בארגון, הצגת ליקויים ומתן המלצות ישימות לתיקון. בין היתר, ביקורת פנימית ציבורית בוחנת אם פעולות של ארגון ונושאי משרה וממלאי תפקידים באותו גוף תקינות, אם מבוצעות בפועל ההוראות המחייבות את הארגון, אם ההחלטות המתקבלות הן על פי נהלים תקינים – המבקרים הפנימיים לא רק בוחנים את הארגון הם גם באים לעזרתו ומעניקים המלצות יעילות לשיפור תהליכי ניהול סיכונים, שיפור אמצעי בקרה וכדומה.

 

מבקר פנים ציבורי פועל על פי התקנים המקצועיים לביקורת פנימית של לשכת המבקרים הפנימיים בישראל, שהינה בעלת השפעה משמעותית על חובת התפקיד והסטנדרטים של מבקרי פנים וכן בשם הקוד האתי על פיו הוא פועל, שמבוסס על ערכים כמו יושרה וטוהר מידות, אמינות, דוגמה אישית, עצמאות ואי תלות, סודיות.
עבודת ביקורת פנימית ציבורית, על פי לשכת המבקרים הפנימיים בישראל, מושתתת על תכנון של יעדי ביקורת ומימושם באופן האפקטיבי ביותר, על פי תוכנית עבודה רב שנתית תוך תיאום עם גורמי ביקורת חיצוניים.

 

ביקורת פנימית וציבורית היא תחום שיפוטי מרתק שצובר תאוצה ונדרש היום בארגונים רבים ולא רק בגופים ציבוריים. ניתן ללמוד קורס ביקורת פנימית ציבורית המתאים לבעלי תואר אקדמי שמעוניינים להשתלב בתחום או למבקרים פנימיים שרוצים להתמקצע יותר וכן לנציבי תלונות ציבור, חברים בוועדות ביקורת בדירקטריונים, רואי חשבון, עורכי דין, קציני ציות ומשמעת ועוד. הקורס מקיף נושאים רלוונטיים וחשובים לעבודה בתחום כמו ניהול וארגון עבודת הביקורת, טכנולוגית המידע כולל אבטחת מידע וביקורת אבטחת מידע, יסודות בחשבונאות, היבטים משפטיים החיוניים לביקורת על פי הדין וכן מיומנויות ניהול וכל אלה משולבים בדיונים, סיורים לימודיים וסדנאות מעשיות.?

קורסים בתחום שיכולים לעניין אותך

icon
הקורס המקיף ללימודי תעודה בביקורת פנימית וציבורית

700 שעות אקדמאיות

מקצוע הביקורת הפנימית מתפתח בשנים האחרונות בקצב מואץ והפך לכלי ניהולי וארגוני ממדרגה ראשונה בארץ ובעולם. גישת ממשל תאגידי והחקיקה שבאה בעקבותיה העצימו את חשיבותם ומעמדם של מבקרים פנימיים כגורמים מרכזיים בשכבת הניהול הבכירה ביותר בכל ארגון. המבקר הפנימי תורם לארגונו על-ידי הבאת גישה מקצועית, אובייקטיבית ובלתי תלויה של ביצוע הערכה על תהליכי הבקרה, השליטה וניהול הסיכונים בארגון. המבקר הפנימי בודק את פעולות הארגון ופעולותיהם של בעלי התפקידים בו מהיבטים שונים ובהם: מטרות ויעדים, מדיניות, ניהול סיכונים, חוקיות, חיסכון, יעילות, אפקטיביות, מנהל תקין, טוהר מידות, אבטחת המידע ועוד. כנסת ישראל הכירה בחיוניותו וחשיבותו של מקצוע זה, וחוקקה את חוק הביקורת הפנימית התשנ“ב– 1992, המסדיר את מעמדו וסמכויותיו של המבקר הפנימי בגופים הציבוריים ובהם: משרדי הממשלה, מוסדות המדינה, חברות ממשלתיות, גופים נתמכים ועוד. חוק החברות החדש וכן תיקונים שנעשו בחוקים רבים נוספים, הרחיבו וחיזקו את הביקורת הפנימית בכל מגזרי המשק והחילו אותה גם על חברות ציבוריות הנסחרות בבורסה לני“ע, חברות לתועלת הציבור, בנקים, חברות ביטוח, גופים מוסדיים ועוד. חברות הי-טק ומפעלי תעשייה פרטיים רבים שהחוק אינו חל עליהם, הכירו בתרומתו החשובה של מקצוע זה והכשירו בעלי תפקידים מרכזיים כגון: גזברים, חשבים, עורכי דין, רואי חשבון ומנתחי מערכות לתפקיד המבקר הפנימי בארגונם. המי“ל ולשכת המבקרים הפנימיים גיבשו תכנית לימודים יסודית ומקיפה ביותר שנועדה להכשיר את העוסקים במקצוע הביקורת הפנימית, תוך רכישת ידע תיאורטי נרחב, כלי עבודה פרקטיים והתנסות מעשית וזאת בהתאם לדרישות העדכניות ביותר של המקצוע ובהתאם להתפתחויות הצפויות.

ספרו לי עוד
ספרו לי עוד

נשמח לייעץ, ללוות ולענות על כל השאלות

אני מסכים/ה שהמי"ל בע"מ תשתמש במידע למטרות שיווק, דיוור ישיר ומשלוח פרסומות באמצעי הקשר שמסרתי, ותכלול אותו במאגר המידע של החברה, והכל בכפוף למדיניות הפרטיות של המי"ל בע"מ וקבוצת מטריקס הזמינה כאן.

המידע שייאסף יישמר במאגר מידע מס' 990051484 הרשום בפנקס מאגרי המידע. להסרה בעתיד פנה/י לדוא"ל info@hamil.co.il או בטלפון: 03-6711911.