האם יש יותר מתקציב אחד לארגון? מהו ה- OPEX ומהו ה- CAPEX?

המנהל הפיננסי בארגון, נמצא בליבת התקציב של הארגון, לצד היותו מנהל מרכז עלות – Cost Center, כמו כל יחידות המטה, הוא נדרש לתקצב את הפעילות שבתחומי אחריותו, המנהל הפיננסי אחראי, לריכוז, לבנייה ולבקרת תכניות העבודה השוטפות ושאינן שוטפות, בכלל הארגון.

נבחין בין התקציב השוטף – (OPEX (Operating Expenses של מרכז העלות – Cost Center, לבין תקציב ההשקעות, שאינו שוטף – (CAPEX (Capital Expenses. לפני שאכנס למהותם, אדגיש כי שני התקציבים חיים זה לצד זה. שניהם הכרחיים בעת גיבוש התקציב הכולל של הארגון. יתרה מזאת, יש להקדים ככל הניתן בהגשת תקציב ההשקעות – CAPEX. זאת, משום שיש להיערך באופן מיוחד, מבחינת צרכי המזומן, לתכנית שאינה שוטפת. כך, שבעת בניית התקציב השוטף, ממנו נגזר התזרים השוטף, יהיה ניתן יהיה להתחשב בצרכי המזומן המיוחדים הנדרש לתקציב ההשקעות.

התקציב השוטף – OPEX, הינו למעשה תוכנית העבודה השוטפת. לכן, יש לכלול בו את כל ההוצאות השוטפות. יש לשאוף לתקציב שיחזה את ההוצאות שיירשמו בפועל בספרים. כלומר, על התקציב השוטף לכלול את צפי צרכי כוח האדם, צפי העלויות הכוללות לרבות נלוות, הוצאות בגין יועצים וכיוצא באלה. כמו כן, יש לתקצב את יתרת ההוצאות לתפעול הארגון. התקציב השוטף לא יכלול, הוצאות שאינן שוטפות, כגון הכנסת מערכות מחשב חדשות – תוכנה ו/או חומרה. הוצאות אלה יתוקצבו בתקציב ההשקעות CAPEX.

תקציב ההשקעות – CAPEX, הינו למעשה התכנון התקציבי לביצוע השקעות ו/או פרויקטים השנה. השקעות ו/או פרויקטים, אינם בשגרת העבודה של הארגון. נבחין בין הוצאה שוטפת שתתוקצב ב- OPEX, להוצאה בגין השקעה שתתוקצב ב- CAPEX, לפי מבחן תקופת השימוש. כלומר, הוצאות שתקופת המימוש שלהן הינה עד שנה, כגון: שכר עבודה, שכירות, ביטוח וכדומה, ייכללו בתקציב השוטף – OPEX. הוצאות שתקופת המימוש שלהן עולה על שנה, כגון: רכישת מחשבים, שרתים, תוכנות, החלפת קו ייצור וכדומה, ייכללו בתקציב ההשקעה – CAPEX.

מתקיים קשר בין התקציב השוטף – OPEX, לבין תקציב ההשקעות – CAPEX. קשר זה הינו הפחת. הפחת הינו רישום של הוצאה בתקציב השוטף – OPEX. מקור ההוצאה הינו הפריסה הליניארית של ההשקעה, לאורך תקופת השימוש. לפיכך, יש חשיבות לעיתוי ביצוע ההשקעה, לעניין "השפעת תקציב ה- CAPEX על תקציב ה- OPEX". בעוד, שאם ההשקעה מתוכננת להתקיים בסוף שנת התקציב, הוצאת הפחת שתתוקצב בגין השקעה זו הינו אפס, הרי שבמידה ומועד ההשקעה המתוכנן הינו תחילת שנת התקציב, יש לתקצב פחת מלא (לשנה) בגין ההשקעה המתוכננת בתקציב ה- OPEX.

קורס ניהול פיננסי בארגון של המרכז הישראלי לניהול – המי"ל, הינו קורס ייחודי בתחומו בישראל. בשנים האחרונות עברו בו עשרות מנהלים בחברות קטנות ובינוניות בשוק הישראלי. הקורס זוכה לתגובות חמות ולשביעות רצון רחבה. את השיעורים מנחים מקצועית כותב המאמר, ששימש במשך שנים רבות כסמנכ"ל כספים של ארגונים מובילים במשק כגון: תנובה, טלדור ומנפאואר, לצד גיל ירון אשר שימש כסמנכ"ל כספים בחברת שילוח בינלאומי גדולה ועוד.  "

רוצה להתייעץ או לדבר איתנו?​

זה המקום להשאיר פרטים, מבטיחים לחזור אליך בהקדם

בודק...