העולם החדש – האם אני מנהל.ת של העולם הישן

מושג העולם החדש.האם הוא באמת קיים, האם הוא משהו ממשי?
ננסה להבין.

בעבר נהוג היה לדבר על הבדלים בין דוריים, המוגדרים כשינויים בדפוסי ועקרונות חשיבה, בדפוסי פעולה ואף ערכים ואמות מידה בין דור לדור.
כיום, לאור שינויים דרמטיים אשר חלו בשנים האחרונות במכלול תחומי החברה והסביבה האנושית, החל משינויים טכנולוגיים, וכלה בשינויים אקולוגיים וחברתיים, נהוג לחלק את ההסתכלות לשני עולמות – "העולם הישן" ו"העולם החדש".
העולם החדש מהווה, למעשה, שילוב של שינויים שחלו בעת האחרונה בכל אחד מתחומי הסביבה והחברה האנושית, חלקם בפני עצמם וחלקם כנגזרת האחד של השני, ואשר חברו להם יחדיו ויצרו מעין דפוסי ועקרונות חשיבה, פעולה והתנהגות ואף ערכים ואמות מידה שונים, ייחודיים, הניתנים לאבחנה והנראים לעין, והשונים במהותם מעקרונות החשיבה והפעולה שקדמו להם ואשר יכונו בהקשר זה "העולם הישן".

בעבר נהוג היה לחשוב כי האחיזה בעמדות העולם הישן או החדש קשורה בשנת הלידה של אדם ובהשתייכותו לדור כזה או אחר.
כיום ברור כי ישנם מרכיבים נוספים אשר משפיעים על האדם בהקשר זה, ביניהם מקום מגוריו וחייו – האם במרכז או בפריפריה ושייכותו למגזר הרוב או למגזר מיעוט במדינה ובסביבה בה הוא חי.

המנהלים המקדימים , הצונאמי כבר כאן

בימים אלו אנו נמצאים בתקופת מעבר.
תקופה המחולקת בין אלו אשר אימצו במהרה, בקלות ובאופן מלא את דפוסי העולם החדש, כאלו אשר נלחמים ומנסים להיאחז בעולם הישן, ואלו החצויים.
כמו בכל שינוי, תמיד יהיו את "המאמצים המקדימים", ו"המאמצים המאוחרים", ולכן, כמו בכל תקופת מעבר נדרשת סבלנות והכלה.
לצורך כך עלינו להפנים שהעולם מתקדם לעבר מגמות, דפוסי החשיבה וההתנהלות של העולם החדש. בין אם אנו מבינים, מקבלים, מסכימים ובין אם לא. הרי ברור שלחלקנו,  המזדהים יותר עם העולם הישן יראו חלק מדפוסים ועקרונות אלו מוזרים, ולא ברורים, ואולי אפילו לא ערכיים. וזה בסדר.
עם זאת, אין לנו שליטה על שינויים אלו. הם מתרחשים בין אם נרצה ובין אם לא. הצונאמי כבר כאן. והם (אנשי העולם החדש) כבר מותאמים אליו בחשיבה ובהתנהגות שלהם. חלקם נולדו כך, וחלקם גדלו כך.
ובמידה וברצוננו לנהל, להוביל ולהנהיג בהצלחה כמנהלים בארגונים, עלינו למצוא את הדרך לקבל זאת וללא שיפוטיות.
למרות שהבדלים אלו מייצרים עבור חלקנו קונפליקטים רבים, מורכבויות ואתגרים בניהול היום יומי בינינו לבין העובדים, או בינינו לבין הארגון לאור הבדלים בתפיסות יסוד אלו, עלינו למצוא את הדרך לגשר בין הפערים ולצלוח את תקופת המעבר.

להפוך למנהל.ת  דו- לשוניים

למעשה נוכל להתייחס אל העולמות כשתי שפות. שתי שפות לגיטימיות וטובות, אין האחת נכונה או טובה יותר מהשנייה. עם זאת, אחת מהן הולכת ומתבססת כשפה הרווחת והרלוונטית יותר בחברה בכלל ובעולם התעסוקה בפרט. לפיכך עלינו כמנהלים, ללא קשר לשפת האם שלנו להפוך ולהיות דו לשוניים, ולדבר את שתי השפות. לדעת ולהתאים את עצמנו, ולנהל שיח עם כל עובד, בהתאם לשפה אותה הוא דובר.

אז היכן ניתן ללמוד את עקרונות שפת העולם הישן ושפת העולם החדש?
אצלנו בהמי"ל בקורס ניהול ומשאבי אנוש ישנן יחידות לימוד העוסקות ב"עשרת הדברות של העולם החדש", שם תיחשפו ותלמדו בדיוק את זה.
מזמינים אתכם להצטרף, לשמוע ולהשמיע.

רוצה להתייעץ או לדבר איתנו?​

זה המקום להשאיר פרטים, מבטיחים לחזור אליך בהקדם

בודק...