page up
envelopeלהשארת פרטים

ארגונים היום מפקידים את הפרויקט שלהם בו הם תולים תקוות רבות מבחינת חזון והכנסות, בידיהם המסורות של מנהלי פרויקטים. פונקציה מקצועית המתמחה בניהול הפרויקט בכל שלב במחזור חייו. למנהלי פרויקטים חשיבות רבה בהצלחת הפרויקט, כיוון שהם הוכשרו והוסמכו לאפיין, לעקוב ולפקח אחר הפרויקט כך שיעמוד בציפיות, בלוח הזמנים ובמסגרת התקציבית שנקבעו מראש. הם מסורים לפרויקט ועבודתם יכולה להשפיע משמעותית על ההתקדמות ועל הצלחתו.

בשנים האחרונות חלו שינויים מהותיים בתפיסת הדירקטור, זאת לאור פרשיות שונות שגרמו לכך שבית המשפט הרשיע דירקטורים בחברות ציבוריות בעבירות בגין אי ביצוע תפקידם.
כתוצאה מכך, התגבר הפיקוח הרגולטורי על תפקידי הדירקטורים וכיום דירקטורים המעוניינים לאייש את התפקיד, צריכים להבין את האחריות הרבה הכרוכה בכהונה ובמקביל, מינויים נעשה מעט מורכב יותר. חברות מחפשות אנשים שיענו על הקריטריונים הנוקשים כך שבזמן אמת, יוכלו לבצע את עבודתם מתוך מחויבות עמוקה לתפקיד.

כיצד הופכים לדירקטורים?
מבחינה פורמלית, אין קריטריונים קבועים לקבלה לתפקיד של דירקטור. על פי חוק החברות משנת 1999, ניתן למנות כל אדם לדירקטור בלבד שלא ימונה קטין, פסול דין או פושט רגל.
בחברה ציבורית, לא ניתן למנות דירקטור שאין לו את הכישורים הדרושים ואת היכולת להקדיש זמן ראוי לביצוע התפקיד לפי צרכיה הייחודיים של החברה וגודלה. כמו כן, בחוק מצוינים איסורים שונים של מינוי אדם שהורשע בפלילים בעבירות מרמה והפרת אמונים.
מלבד זאת, החוק מגדיר קווי מתאר לתפקיד ביניהם: הדירקטור מחויב לפקח על הביצועים של החברה וכן לנקוט אמצעי זהירות סבירים על מנת למנוע נזק.
בבחירה למינוי דירקטור, יש משקל רב לניסיון הניהולי של המועמד ולקשרים האישיים. עם זאת, היות ונושא המשרה מחויב באחריות תפקידו, כדאי לעבור הכשרה פורמלית במסגרת קורס דירקטורים אשר תקנה ידע עדכני בתחום ברמה האסטרטגית, הפיננסית וכמובן המשפטית.


מה לומדים בקורס דירקטורים?
התכנים בקורס מבוססים על הדרישות הגבוהות מדירקטורים בעידן המודרני. במסגרת המודול המשפטי, לומדים המשתתפים על חובת אמונים של נושאי המשרה, ממשל תאגידי, אכיפה מנהלית והשלכותיה, חוק הריכוזיות החדש והשפעותיו, חוק ניירות ערך ותקנותיו, מיזוגים ורכישות, עסקאות של בעלי שליטה ומנגנוני ההגנה הקיימים היום לדירקטורים.
מהבחינה הפיננסית, קורס דירקטורים מעניק כלים בתהליך החשוב של ניתוח דוחות כספיים, ניהול סיכוני וסימני אזהרה, תקינה חשבונאית, חלוקת אחריות בין רואה חשבון לדירקטור, קריאת המאזן, הנפקות גיוס הון ועוד.
כמו כן, קורס דירקטורים כולל מודול המגלם היבטים ניהוליים ונועד לפתח מיומנויות להתמודדות עם קונפליקטים בסיטואציות שונות בשטח. שיטת הלימוד אינטראקטיבית ודינאמית ומשלבת פאנל של בכירים במשק במסגרתו יתנהל דיון בסוגיות אקטואליות כמו גם הדמיות של ישיבות דירקטוריון, ניתוח מקרים אקטואליים והפקת לקחים, גיבוש אסטרטגיה עסקית ותגובה במצבי משבר בחברות וכן ניהול סיכונים אפקטיבי.
הקורס מתאים הן לדירקטורים בפועל המעוניינים לעדכן את הידע בתחום בנוגע להיבטים משפטיים, חשבונאיים וניהוליים והן למועמדים לתפקיד או למי שמעוניינים להשתלב בתפקיד זה בסיום הקורס.

קורסים בתחום שיכולים לעניין אותך

icon
קורס דירקטור הלכה למעשה- חברות ציבוריות, פרטיות וממשלתיות

60 שעות אקדמאיות

דירקטור בעידן המודרני הוא חלק בלתי נפרד ממערך בקרה קפדני על ניהולו התקין של התאגיד. דירקטורים אמונים על שקיפות, מנגנוני בקרה אפקטיבית, ותחומים רבים הנמצאים תחת האחריות האישית והחובות המוטלות עליהם.  קורס דירקטורים בהמי"ל מספק היכרות עם הדין והפרקטיקה, ומאפשר הבנה מעמיקה של מכלול השיקולים הרלוונטיים בעבודת הדירקטור (משפטיים, פיננסיים ועסקיים). הכשרת דירקטורים מקנה כלים משוכללים לשם מילוי התפקיד על הצד הטוב ביותר, תוך נטרול החשיפה המשפטית הטמונה בתפקיד. ייחודי למשתתפי הקורס- שיתוף פעולה בין המי"ל ובין אנטרופי, רישום מוזל למאגר הדירקטורים של אנטרופי המשמש לאיתור מועמדים לדירקטוריונים.  

ספרו לי עוד
ספרו לי עוד

נשמח לייעץ, ללוות ולענות על כל השאלות

אני מסכים/ה שהמי"ל בע"מ תשתמש במידע למטרות שיווק, דיוור ישיר ומשלוח פרסומות באמצעי הקשר שמסרתי, ותכלול אותו במאגר המידע של החברה, והכל בכפוף למדיניות הפרטיות של המי"ל בע"מ וקבוצת מטריקס הזמינה כאן.

המידע שייאסף יישמר במאגר מידע מס' 990051484 הרשום בפנקס מאגרי המידע. להסרה בעתיד פנה/י לדוא"ל info@hamil.co.il או בטלפון: 03-6711911.