הדרך לתואר הדירקטור – איך מגיעים לתחום?

כיצד הופכים לדירקטורים?

מבחינה פורמלית, אין קריטריונים קבועים לקבלה לתפקיד של דירקטור. על פי חוק החברות משנת 1999, ניתן למנות כל אדם לדירקטור בלבד שלא ימונה קטין, פסול דין או פושט רגל.
בחברה ציבורית, לא ניתן למנות דירקטור שאין לו את הכישורים הדרושים ואת היכולת להקדיש זמן ראוי לביצוע התפקיד לפי צרכיה הייחודיים של החברה וגודלה. כמו כן, בחוק מצוינים איסורים שונים של מינוי אדם שהורשע בפלילים בעבירות מרמה והפרת אמונים.
מלבד זאת, החוק מגדיר קווי מתאר לתפקיד ביניהם: הדירקטור מחויב לפקח על הביצועים של החברה וכן לנקוט אמצעי זהירות סבירים על מנת למנוע נזק.
בבחירה למינוי דירקטור, יש משקל רב לניסיון הניהולי של המועמד ולקשרים האישיים. עם זאת, היות ונושא המשרה מחויב באחריות תפקידו, כדאי לעבור הכשרה פורמלית במסגרת קורס דירקטורים אשר תקנה ידע עדכני בתחום ברמה האסטרטגית, הפיננסית וכמובן המשפטית.

מה לומדים בקורס דירקטורים?

התכנים בקורס מבוססים על הדרישות הגבוהות מדירקטורים בעידן המודרני. במסגרת המודול המשפטי, לומדים המשתתפים על חובת אמונים של נושאי המשרה, ממשל תאגידי, אכיפה מנהלית והשלכותיה, חוק הריכוזיות החדש והשפעותיו, חוק ניירות ערך ותקנותיו, מיזוגים ורכישות, עסקאות של בעלי שליטה ומנגנוני ההגנה הקיימים היום לדירקטורים.
מהבחינה הפיננסית, קורס דירקטורים מעניק כלים בתהליך החשוב של ניתוח דוחות כספיים, ניהול סיכוני וסימני אזהרה, תקינה חשבונאית, חלוקת אחריות בין רואה חשבון לדירקטור, קריאת המאזן, הנפקות גיוס הון ועוד.
כמו כן, קורס דירקטורים כולל מודול המגלם היבטים ניהוליים ונועד לפתח מיומנויות להתמודדות עם קונפליקטים בסיטואציות שונות בשטח. שיטת הלימוד אינטראקטיבית ודינאמית ומשלבת פאנל של בכירים במשק במסגרתו יתנהל דיון בסוגיות אקטואליות כמו גם הדמיות של ישיבות דירקטוריון, ניתוח מקרים אקטואליים והפקת לקחים, גיבוש אסטרטגיה עסקית ותגובה במצבי משבר בחברות וכן ניהול סיכונים אפקטיבי.
הקורס מתאים הן לדירקטורים בפועל המעוניינים לעדכן את הידע בתחום בנוגע להיבטים משפטיים, חשבונאיים וניהוליים והן למועמדים לתפקיד או למי שמעוניינים להשתלב בתפקיד זה בסיום הקורס.

רוצה להתייעץ או לדבר איתנו?​

זה המקום להשאיר פרטים, מבטיחים לחזור אליך בהקדם

בודק...