מה זה דירקטור חיצוני ולמה הוא חשוב?

אובייקטיביות היא שם המשחק

אי התלות של דירקטור חיצוני מעוגנת גם בכך שקיימות הגבלות על פיטוריו וכהונתו יכולה להסתיים אך ורק בשל עילות הקבועות בחוק. כמו כן, דירקטור זה מתמנה על ידי האספה הכללית ברוב של שליש מקרב בעלי מניות שאינם בעלי השליטה בחברה. הוא צריך לייצג את הציבור בבחינת עסקאות שבין החברה ובעלי העניין, ותקופת כהונתו מוגדרת כ-3 שנים, אך היא ניתנת להארכה פעמיים ב-3 שנים נוספות.
מינוי דירקטור חיצוני כולל סייגים שונים כמו למשל, לא ניתן למנות דירקטור זה במידה ויש לו מקורבים או קשרים אחרים עם החברה והוא גם לא יכול להיות מועסק למשך תקופה מסוימת על ידי בעל השליטה. 

מיהו דירקטור חיצוני מומחה?

דירקטור חיצוני יכול לכהן בתפקידו הן בחברות פרטיות והן בחברות ציבוריות כאשר במסגרת התיקון לחוק החברות, חברות ציבוריות הנסחרות בבורסה נדרשות למנות לפחות שני דירקטורים חיצוניים. במקרים רבים, יהיה אחד מהם דירקטור חיצוני מומחה, שהינו בעל מומחיות מסוימת, בין אם בתחום הפיננסים כגון ראיית חשבון, כלכלה או תואר אקדמי הרלבנטי לתחום הפעילות של החברה, או כיהן בתפקיד ניהולי משמעותי. לרוב דירקטור חיצוני המוגדר מומחה מתוגמל יותר מדירקטורים חיצוניים אחרים, אך בשנים האחרונות המגמה הזו משתנה ועם זאת, סכום הגמול שנקבע אינו ניתן לשינוי למשך שלוש שנות הכהונה.
בכל הנוגע לחברות ממשלתיות יש פיקוח הדוק יותר בבחירת וכיהון הדירקטורים החיצוניים כמו בועדות מסוימות להן הם נדרשים לידע וניסיון ספציפי ויש גם דירקטורים הממונים מטעם העובדים.
דירקטור חיצוני בכל חברה נדרש לבחון את הנושאים שעומדים על הפרק מזווית אחרת מקצועית בעיקר בעניינים אסטרטגיים המהותיים לפעילות של החברה ולנסות גם לאזן בין בעלי אינטרסים שונים ולמנוע את ניצולה או הכפפתה לבעלי אינטרס שעשויים להזיק לה בטווח הארוך.
דירקטור חיצוני הוא תפקיד משמעותי הן בחברות ממשלתיות אך גם בחברות פרטיות, עמותות  ואגודות שיתופיות ועל מנת להתמקצע בתחום מומלץ לעבור הכשרה מקצועית מסודרת שתכשיר אתכם למעמד החשוב ותעניק לכם את כל הכלים מההיבטים השונים – ניהולי, פיננסי ומשפטי לרבות סוגיות חשבונאיות, אספקטים ניהוליים ואחריות משפטית. כשירות שיכולה לסייע הן בהגשת מועמדות והן בביצוע התפקיד על הצד הטוב ביותר.

רוצה להתייעץ או לדבר איתנו?​

זה המקום להשאיר פרטים, מבטיחים לחזור אליך בהקדם

בודק...