הקורס המקיף ללימודי תעודה בביקורת פנימית וציבורית

לימודי ביקורת פנים
מק"ט: #29290 | משך קורס: 700 שעות אק'

קורס לימודי ביקורת פנים מוכר ומאושר כהשתלמות מקצועית ע“פ חוק הביקורת הפנימית התשנ“ב – 1992

הקורס מאושר ומוכר כפעולת “הדרכה בשירות“ כמשמעו בחלק 5 להוראות התקשי“ר של נציבות שירות המדינה
מקצוע הביקורת הפנימית מתפתח בשנים האחרונות בקצב מואץ והפך לכלי ניהולי וארגוני ממדרגה ראשונה בארץ ובעולם. גישת ממשל תאגידי והחקיקה שבאה בעקבותיה העצימו את חשיבותם ומעמדם של מבקרים פנימיים כגורמים מרכזיים בשכבת הניהול הבכירה ביותר בכל ארגון.

לפרטים נוספים, מלא את פרטיך או התקשר 03-6711911
*שדות חובה

אודות

המבקר הפנימי תורם לארגונו על-ידי הבאת גישה מקצועית, אובייקטיבית ובלתי תלויה של ביצוע הערכה על תהליכי הבקרה, השליטה וניהול הסיכונים בארגון. המבקר הפנימי בודק את פעולות הארגון ופעולותיהם של בעלי התפקידים בו מהיבטים שונים ובהם: מטרות ויעדים, מדיניות, ניהול סיכונים, חוקיות, חיסכון, יעילות, אפקטיביות, מנהל תקין, טוהר מידות, אבטחת המידע ועוד.


כנסת ישראל הכירה בחיוניותו וחשיבותו של מקצוע זה, וחוקקה את חוק הביקורת הפנימית התשנ"ב – 1992, המסדיר את מעמדו וסמכויותיו של המבקר הפנימי בגופים הציבוריים ובהם: משרדי הממשלה, מוסדות המדינה, חברות ממשלתיות, גופים נתמכים ועוד. חוק החברות החדש וכן תיקונים שנעשו בחוקים רבים נוספים, הרחיבו וחיזקו את הביקורת הפנימית בכל מגזרי המשק והחילו אותה גם על חברות ציבוריות (הנסחרות בבורסה לני"ע), חברות לתועלת הציבור, בנקים, חברות ביטוח, גופים מוסדיים ועוד. חברות היי-טק ומפעלי תעשייה פרטיים רבים שהחוק אינו חל עליהם, הכירו בתרומתו החשובה של מקצוע זה והכשירו בעלי תפקידים מרכזיים כגון: גזברים, חשבים, עורכי דין, רואי חשבון ומנתחי מערכות לתפקיד המבקר הפנימי בארגונם.


המי"ל ולשכת המבקרים הפנימיים גיבשו תכנית לימודים יסודית ומקיפה ביותר שנועדה להכשיר את העוסקים במקצוע הביקורת הפנימית, תוך רכישת ידע תיאורטי נרחב, כלי עבודה פרקטיים והתנסות מעשית וזאת בהתאם לדרישות העדכניות ביותר של המקצוע ובהתאם להתפתחויות הצפויות.

 

הכרה ואישור קורס כהשתלמות מקצועית

 • התכנית הוכרה ואושרה בחודש אפריל 2009 על ידי הוועדה לענייני השתלמויות שהוקמה ע“פ חוק הביקורת הפנימית סעיף 3 (א) (5), ולפיכך הנה מוכרת ע“פ החוק כהשתלמות מקצועית המהווה תחליף לניסיון מקצועי של שנתיים, הנדרש ממבקר פנימי ע“פ החוק.
 • התכנית ללימודי ביקורת פנים מוכרת כמזכה בגמול השתלמות על ידי הועדה לאישור גמולי השתלמות של משרד החינוך (בכפוף לתקנות, נהלים ולאישור פרטני ע“י הועדה).
 • אקדמאים במח“ר יוכלו לפנות לקרן ידע לקבלת מלגה בגין השתתפות בקורס זה ע“פ כללי הזכאות של קרן הידע לאקדמאים במח“ר.

 

מרצים ומנחים בקורס ביקורת פנימית ותלונות הציבור:

 • אנשי אקדמיה מאוניברסיטאות ירושלים, תל אביב, בר אילן, חיפה והמכללה לישראל.
 • אנשי מקצוע וניסיון יישומי ממשרד מבקר המדינה, משרד המשפטים, לשכת המבקרים הפנימיים ומבקרי פנים מקצועיים ומנוסים ממגזרי המשק השונים.
 • מרצים אורחים בעלי תפקיד רלוונטי תחומי העיסוק של מבקר הפנים.

 

רשימת מרצים:

רשימה חלקית לפי א'-ב' ובכפוף לתכנית שיבוץ שתיקבע:
מר אהוד אילן, מר ניר אבנון, רו“ח אורי בארי, גב‘ שלומית גלר, מר שמואל גלייזנר, מר אמנון יעקובי, ד“ר יצחק יסעור לנדאו, גב‘ חגית ליפשיץ, ד“ר הרצל כהן, רו“ח גיא מונרוב, ד“ר דוד סעד, רו“ח יוסף פויכטוונגר, עו“ד כרמית פנטון, ד“ר אורי פת, רו“ח בועז ענר, ד“ר שמעון רוזביץ, עו“ד מרדכי שנבל, מר דרור שוורץ, עו“ד אופיר צומן, גב‘ חווה יודפת, רו“ח זאב פריי, רו“ח עופר אלקלעי, מר יצחק שגב, מר יצחק בן דוד (בנדה), מר מעיין אמיתי, ד“ר אבי זלבה

 

מנהלים אקדמים:

 • עו“ד מרדכי שנבל, מנהל האגף המשפטי של לשכת המבקרים הפנימיים ישראל , לשעבר נשיא הלשכה.
 • מר שמואל גלייזנר, חבר ועדת ההיגוי העליונה ללימודי ביקורת פנימית – לשכת המבקרים הפנימיים ישראל.
 • מנהל הקורס : מר ישראל עריף כץ, מנהל מרחב ירושלים של המי“ל. טל: 02-6234863 נייד: 052-6466687 מייל: sara@hamil.co.il

קהל יעד

מבקרים פנימיים, נציבי תלונות ציבור, חברי וועדות ביקורת בדירקטוריונים, עורכי דין, רואי חשבון, קציני ציות ומשמעת וכל המייעדים עצמם לעסוק בתחום בכפוף לתנאי ההתאמה והקבלה.

תנאי קדם

 • קורס ביקורת פנים מיועד לבעלי תואר אקדמי מאת מוסד אקדמי מוכר, העומדים בדרישות החוק. ועדת חריגים תדון בבקשות של מועמדים אחרים כגון סטודנטים בשנה ב‘ ואילך ובעלי נתוני סף אחרים.
 • הקורס מוכר ומאושר כהשתלמות מקצועית ע“פ חוק הביקורת הפנימית התשנ“ב – 1992
 • הקורס מאושר ומוכר כפעולת “הדרכה בשירות“ כמשמעו בחלק 5 להוראות התקשי“ר של נציבות שירות המדינה.

חובות וזכויות

חובות וזכויות תוכניים ומנהליים בקורס מבקר פנים
 • בחינות ביניים ובחינה מסכמת בתחום הביקורת הפנימית.
 • הגשת עבודת פרויקט גמר בצוותים בתום הלימודים.
 • הגשת תרגילים ועבודות כמתחייב מכל נושא בנפרד ע“פ החלטת המרצים.
 • השתתפות בהיקף של 85% לפחות מסה“כ שעות הלימוד.
 • פטור מנושאי לימוד יינתן לאחר שקילה ובדיקה של המנהל האקדמי והנהלת הקורס.
 • לא יינתנו פטורים מעבר ל- 15% משעות הלימוד.
 • במהלך הלימודים ישתלבו הלומדים במודולות לימוד, ימי עיון וכנסים מקצועיים ללא עלות נוספת, ע“פ החלטת הנהלת הקורס.
 • התלמידים ייהנו בתקופת לימודם מעלויות השתתפות נמוכות בכנסים וימי עיון אחרים של המי“ל ולשכת המבקרים הפנימיים (השתתפות בכנסים אלה אינה חובה)
 • התלמידים ייהנו מהנחות ברכישת ספרים ופרסומים מקצועיים של המי“ל ולשכת המבקרים הפנימיים.
 • במהלך הקורס יהיו מספר ימי לימוד (כ- 2-3 ) ארוכים במיוחד, “ימי מרתון“ ( כ- 10-12 שעות לימוד) מטרתם לדמות במשחקי סימולציה ותרגול התמודדות המבקר הפנימי במצבים טעונים.
 • במקרים מיוחדים ובאישור ועדת חריגים, תאושר הצטרפות תלמיד לקורס סמוך לאחר פתיחתו וזאת לאחר בדיקת נתוני המועמד ו/או אילוצי הגוף הציבורי במינוי מבקר פנימי עקב חוק הביקורת הפנימית. התלמיד יידרש ויתחייב להשלים לימודיו בכל דרך שתמצא לנכון הנהלת הקורס

משך

תכנית הלימודים מעודכנת, בהיקף 700 שעות יום לימודים אחד בשבוע, בין השעות 09:00-17:00 אשר כוללות כ- 150 שעות פרויקט גמר והתנסות מעשית.

נושאים

 • תורת הביקורת הפנימית ותקנים מקצועיים מקובלים, התפתחות המקצוע ותהליך עבודת הביקורת: סקרי סיכונים והערכתם, בחירת נושאים וגיבוש תכנית עבודה רב שנתית ושנתית, סקר מוקדם ותכנית ביקורת למטלה, עבודת השדה, איסוף ממצאים, מיונם וגיבושם, עזרי ביקורת, כתיבת טיוטת דו“ח, תגובת המבוקר, כתיבה ועריכת דו“ח ביקורת סופי, תקציר מנהלים, מסקנות והמלצות, ביקורת מעקב.
 • כלים ואמצעים לביקורת ייעודית - ביקורת בנושאי ניהול סיכונים, רכש, משאבי אנוש ושכר, ביקורת פרויקטים, טיב השירות, ביקורת בחברות בת ובגופים קשורים, ביקורת בנושאים הקשורים לציות ולטוהר המידות.
 • ניהול וארגון עבודת הביקורת - סביבת העבודה, הדירקטוריון, ועדת הביקורת, הנהלה ונושאי משרה אחרים, מבקרים חיצוניים, רגולאטורים ורשויות פיקוח, תכנון ותקצוב משאבי הביקורת הכשרה מקצועית ובקרת איכות הביקורת.
 • יסודות בחשבונאות, קריאת מאזנים, ניתוח דו"חות וביקורת פיננסית.
 • טכנולוגית המידע, אבטחת המידע וביקורת אבטחת המידע.
 • תוכנות עזר לביקורת פנים.
 • יסודות עבודות נציב תלונות הציבור והמבקר כנת“צ.
 • חקיקת ה- SOX בארה“ב, ניהול סיכונים והיכרות עם המודלים .cobit , coso
 • איתור ומניעת הונאות ומעילות - מניעה, זיהוי, חקירה ודיווח, תשאול, תיעוד ראיות, שימוש באמצעי חקירה (כולל סדנה מעשית).

 

היבטים משפטיים:

 • חוק הביקורת הפנימית, חוק החברות וחקיקה רלבנטית אחרת.
 • פסיקת בתי המשפט בתחום הביקורת הפנימית.
 • תקנים מקצועיים מקובלים.
 • וועדות ביקורת.
 • אתיקה , מוסר וטוהר המידות, עקרונות המשפט המנהלי (הציבורי).
 • חוק מבקר המדינה.
 • חשפי שחיתויות והגנה עליהם.
 • היכרות עם חוקים נוספים : הגנה על הפרטיות , האזנת סתר, חוק המחשבים וכו‘.
 • תקנות, נהלים והוראות.
   

לימודי רקע:

 • יסודות בכלכלה ומימון.
 • סטטיסטיקה.
 • עקרונות P.E.R.T לביצוע ומעקב אחר פרויקטים.
 • יחסי גומלין, מבקר המדינה והמבקר הפנימי.
 • המנהל הציבורי בישראל כיום.
 • הסביבה הארגונית של הביקורת.
 • אגף הפיקוח הכללי במשרד ראש הממשלה וועדות המעקב המשרדיות לתיקון הליקויים.
   

מיומנויות ניהול:

 • תקשורת בינאישית ויחסי אנוש.
 • עקרונות בראיון ויחסי מבקר מבוקר.
 • היכרות עם תורת הארגון וקבלת החלטות עפ“י פרופ‘ אדיג‘ס.
 • תכנון עבודה וניהול זמן.
 • הצגה טובה של נושא.
 • פיתוח החשיבה והיצירתיות.
 • התמודדות עם שחיקה ולחצים.
 • מאפייני התנהגות מלינים ומתריעים.
 • מיומנויות גישור.
   

לימודים אינטגרטיביים:

 • דיונים פתוחים על דילמות והתלבטויות של מבקר.
 • הרצאות אורח.
 • סיור לימודי.
 • סדנאות מעשיות.
 • עבודת פרויקט גמר בצוותים : כל צוות יבצע עבודת שדה ויתמקד באחד מתחומי הפעילות: כ“א, ניהול פיננסי, תפעול, תמחיר, IT , תלונות הציבור וכדו‘. לכל צוות יהיה מנחה מקצועי ובגמר הקורס יידרש להציג עבודתו ולהגישה בכתב.
 • לקראת סיום הקורס יידרשו המשתתפים להתפנות למספר ימי לימוד נוספים ע“פ הצרכים והדרישות של עבודת פרויקט הגמר.

 

בתכנית הלימודים הנ“ל ייתכנו שינויים ע“פ שיקולי ועדת ההיגוי של הקורס ובהתאם לעדכוני חקיקה, פסיקה ותקינה רלוונטיים.
תכנית הלימודים הוכרה ואושרה ע“י הועדה ע“פ חוק הביקורת הפנימית תשנ“ב – 1992 כהשתלמות מקצועית בביקורת פנימית. תעודת הגמר היא הסמכה ישראלית לעסוק במקצוע הביקורת הפנימית במדינה ובתנאי שמולאו שאר דרישות החוק – יחיד, תושב ישראל, תואר אקדמי, ללא קלון(הבוגרים יהיו זכאים לתואר “מבקר פנימי מוסמך“ מטעם לשכת המבקרים הפנימיים ישראל).
                                                                                                                                                      

שכר לימוד

33,150 ₪ + מע“מ, לתשלום עד מועד פתיחת הקורס. אפשרות להסדר תשלום בשתי שנות תקציב כלהלן:
למשלמים עבור כול שנה בנפרד – 17,120 ₪ + מע“מ.
שכר הלימוד כולל, חוברות, חומר לימודי רב, חניה וכלכלה (כיבוד קל וארוחת צהרים) בימי הלימוד. ניתן לשלם בכרטיס אשראי.

תגיות