קורס מזכירי חברות

מזכיר חברה
מק"ט: #28935 | משך קורס: 48 שעות אק'

היבטים משפטיים וחשבונאיים בעבודת המזכיר.
מעמדו של מזכיר החברה התחזק בשנים האחרונות באופן משמעותי, בעקבות הרפורמות הנרחבות בתחום הממשל התאגידי וראיית המזכיר כאחד מאנשי המפתח האחראים על יישום והטמעה של כללי הממשל התאגידי בחברה.

תמורות אלו העצימו גם את אחריותו של מזכיר החברה כשומר סף, והטילו עליו נורמות התנהגות וחובות מוגברות.
לבד מהאחריות הגוברת והולכת של מזכיר החברה במישור הניהולי, מוטלות עליו חובות הכרוכות ברכישת ידע משפטי והבנה מעמיקה יותר של תפקידו ותחומי אחריותו. חשיבות התפקיד ומעמדו המיוחד של מזכיר החברה בהנהלה הבכירה של הפירמה מחייבים מסגרת לימוד ייחודית. במסגרת זו יוקנה ידע מקצועי נרחב ועדכני, כמו גם חשיפה למציאות המתהווה והולכת בחברות הישראליות בעידן של רגולציה גוברת ושינויים תכופים בחקיקה.

לפרטים נוספים, מלא את פרטיך או התקשר 03-6711911
*שדות חובה

אודות

בין המרצים
עו"ד ענבל ציון, עו"ד ענת פילצר-סומך, עו"ד דניאל רימון, עו"ד שרית לויתן, רו"ח אלי סנדרוביץ' ועוד.

 

מתודולוגיות למידה

הקורס מורכב מהרצאות פרונטאליות ודיון באירועים מעולם התוכן של עבודת המזכיר, ניתוח סיטואציות, תרגול מעשי ו – Case study.

 

מדוע כדאי להצטרף לקורס מזכירי חברות?

 • הקורס מקנה למשתתפים ידע עיוני נרחב וכלים מעשיים, העונים על האתגרים המיוחדים שניצבים בפני מזכירות חברות עקב ריבוי הרגולציה והתחזקות הממשל התאגידי.
 • הקורס שם דגש על תיקוני החקיקה והתקינה העדכניים ביותר.
 • הקורס מתמקד במעמדו המיוחד של המזכיר בהנהלה הבכירה של החברה, בתפקידיו ותחומי אחריותו, ובהיבטים הייחודיים לתפקידו.
 • הקורס כולל הרצאות בין היתר בנושא רשות ניירות ערך והבורסה וכן בנושא דיווחים תקופתיים ומידיים בחברות ציבוריות.
 • מגמת האכיפה הפרטית הגוברת של חובות נושאי משרה וכניסתו לתוקף של חוק האכיפה המנהלית, העצימו את אחריותו של מזכיר החברה כשומר סף והטילו עליו נורמות התנהגות וחובות מוגברות. בנסיבות אלה, ישנה חשיבות משנה למסגרת הכשרה ייעודית, המאפשרת התמקצעות והתמחות בתפקידיו של מזכיר חברה.
 • אחד מתחומי אחריותו של המזכיר הוא להוות גורם מקשר בין האירגונים השונים בחברה ואחראי לקשר עם בעלי המניות בחברה, הקורס מסייע ללומדים להבין כיצד להפוך בפועל לגורם קריטי בארגון.
 • בעידן הנוכחי, למזכיר החברה יש תפקיד מרכזי ביישום והטמעה של כללי ממשל תאגידי בחברה בה הוא מכהן, ובהחדרת עקרונות אלה לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה. הקורס סוקר את כללי הממשל התאגידי החלים על חברות, ודן בדרכים שונות לאימוצם ולהטמעתם.
 • הקורס כולל מפגש המוקדש במלואו להיבטים המעשיים של התפקיד, בו מתמודדים המשתתפים עם סוגיות מקצועיות מגוונות, בין היתר באמצעות תרגול תרחישים מורכבים.
 • הקורס מאפשר הרחבת רשת הקשרים המקצועיים וחשיפה לתפקידו של המזכיר בארגונים שונים ומגוונים.
 • רוב החברות הציבוריות, וכן חלק לא מבוטל מהחברות הממשלתיות וחברות פרטיות גדולות, נוהגות בשנים האחרונות למנות מזכיר חברה במשרה מלאה. הקורס מקנה למשתתפים ידע והתנסות מעשית שעשויים לקדם את סיכוייהם בהתמודדות על תפקיד זה. 

 

מדוע כדאי ללמוד בהמי"ל?

 • הקורס מועבר על ידי מרצים בכירים מן השורה הראשונה, המשלבים ידע אקדמי נרחב עם ניסיון מעשי מוכח ורב שנים בתחומים הרלוונטיים
 • משתתפי הקורס מקבלים חומרי לימוד מקיפים ועדכניים, שיוכלו לשמשם בעבודתם השוטפת
 • תכני הקורס מתעדכנים באופן שוטף, על מנת להקנות למשתתפים ידע עדכני וחשיפה לשינויים ולחידושים האחרונים בתחום
 • מספר המשתתפים בקורס מוגבל, באופן המאפשר הדרכה בעלת אופי אישי ותשומת לב מרבית לצורכי המשתתפים
 • שיטות ההדרכה בקורס כוללות הקניית ידע תיאורטי ומיומנויות מקצועיות, לצד התמודדות עם אתגרים משפטיים וניהוליים האופייניים לתפקיד מזכיר חברה
 • הרקע המגוון של משתתפי הקורס המגיעים מחברות וארגונים שונים, מאפשר שיח מעשיר במהלך הקורס, ומייצר הזדמנויות להרחבת קשרים מקצועיים
 • לקורס מוניטין רב וניסיון עשיר בהכשרת מזכירי חברות ויועצים משפטיים לחברות, והינו אחד מהקורסים המובילים בתחום
 • לאחר כל מפגש מועברים בקורס משובים, המאפשרים למדוד את רמת ההדרכה בקורס ולשפרה במהלך הקורס עצמו וכן ביחס לקורסים הבאים
 • הקורס מלווה על ידי צוות המי"ל המטפל ביעילות בכל ההיבטים הלוגיסטיים של הקורס

רציונל

מטרות

 • דיון בהיבטים המשפטיים והמעשיים בעבודת מזכיר חברה
 • דיון בהיבטים חשבונאיים הנוגעים לעבודת מזכיר חברה
 • הקניית כלים לביצוע עבודת מזכיר חברה 

קהל יעד

מזכירי חברות ציבוריות, תאגידים מדווחים וחברות פרטיות וממשלתיות ומועמדים לתפקיד, יועצים משפטיים לחברות, מזכירי חברות המתכוונות להנפיק מניותיהן לציבור, עו"ד ואחרים המעניקים שרותי מזכירות חברה לתאגידים.
עם בוגרי הקורס נמנים מזכירי חברות ויועצים משפטיים מחברות מובילו במשק.

משך

48 שעות אקדמאיות  (6 מפגשי יום בין השעות 09:00-16:00)

נושאים

נושא תתי נושא
עבודת המזכיר
 • מעמדו של מזכיר החברה כנושא משרה והמשמעויות המשפטיות הנגזרות מכך
 • הגדרת תפקיד
 • תחומי אחריות
 • סקירת המסמכים והמקורות החוקיים והאחרים הרלוונטיים לעבודת המזכיר
מזכיר החברה – ממשקים פנים וחוץ ארגוניים
 • ההנהלה הפעילה
 • הדירקטוריון וועדותיו
 • דירקטורים ונושאי משרה: כשירות, מינוי, התפטרות, פיטורין, חובות וזכויות , אחריות נושאי משרה ומנגנוני הגנה
 • הממשל התאגידי והשפעתו על תפקידי הדירקטוריון והתנהלותו
 • האסיפה הכללית
 • בעלי מניות (חובות, זכויות, סוגי תביעות)
 • משולש הכוחות בחברה
 • מזכיר החברה - מבט חוץ
  • רשות ניירות ערך - מבנה וסמכויות
  • הבורסה לניירות ערך
היבטים פיננסיים והיבטי בקרה
 • אחריות הדירקטוריון למנגנוני פיקוח ובקרה בתאגיד
 • המבקר הפנימי
 • רו"ח מבקר - מינויו ותפקידיו
 • מושגי יסוד בדוחות כספיים בראי התקינה החשבונאית החדשה IFRS
 • השפעת ה-ISOX
דיווחים מידיים ועתיים
 • דוחות מידיים ומושג המהותיות
 • דיווחים על החזקות בעלי עניין
 • איסור שימוש במידע פנים
 • דו"ח ברנע ו"ברנעון"
 • דו"ח הדירקטוריון רבעוני ושנתי
 • דיווחים לרשם החברות
סוגיות נבחרות בעבודת מזכיר החברה
 • עסקאות בעלי שליטה ונושאי משרה
 • תגמול בכירים, לרבות דח"צים
 • חלוקה
 • גיוס הון וחוב
ציות ואכיפה
 • חוק האכיפה המנהלית
 • דגשים בתכנית אכיפה פנימית יעילה בתחום הציות לדיני ניירות ערך

• ייתכנו שינויים קלים בתוכנית

ממליצים

"ההרצאות היו מעניינות מאוד, נהניתי מחוויה נעימה ומחכימה. ממליצה מכל הלב להשתתף"
אורית חובב אניס,  רכזת מזכירות קבוצת בנק אגוד לישראל בע"מ

תגיות