קורס מתקדם לדירקטורים

מק"ט: #2688 | משך קורס: 50 שעות אק'

לפתחו של הדירקטור המכהן ניצבים אתגרים חדשים הנובעים משינויים ועדכונים בזירה הגלובלית והמקומית: בעידן של ממשל תאגידי ותובענות ייצוגיות ונגזרות, הכשרת דירקטורים הפכה לאינטרס משותף הן של התאגיד והן של הדירקטורים המכהנים.
חברי הדירקטוריון נדרשים להכריע בסוגיות ובהחלטות כבדות משקל, וכמובן - לשאת באחריות.
קורס דירקטורים מתקדם נבנה מתוך צורך בידע עדכני, פרקטי ומתקדם לחברי דירקטוריון מכהנים המתמודדים עם אתגרים אלו, בניסיון למקסם את תפקודו של הדירקטוריון ואת התועלות שמפיק ממנו התאגיד, ובמקביל למזער את החשיפה המשפטית שהיא נחלת הדירקטור. הקורס יקיף היבטים משפטיים ופיננסיים באמצעות ניתוח אירועים אקטואליים לשם המחשה והטמעת הידע.
יודגש, כי הצורך בהכשרת דירקטורים (חדשים או מכהנים) משתקף בשאלון הממשל התאגידי שרשות ניירות ערך ממליצה לצרף לדו"חותיו הכספים של התאגיד, וכן מקבל ביטוי בתקנות החברות הממשלתיות. 

לפרטים נוספים, מלא את פרטיך או התקשר 03-6711911
*שדות חובה

אודות

מנהלת אקדמית

עו"ד ענת פילצר-סומך, מנהלת אקדמית ומרצה בכירה בקורסי דירקטורים בהמי"ל.

מייסדת משרד פילצר-סומך- עורכי דין, מומחית בייעוץ לתאגידים, לדירקטוריונים ולנושאי משרה בארץ ובחו"ל, בדיני תאגידים ודיני ניירות ערך. יו"רית ודירקטורית מכהנת; בעלת תואר שני במשפטים (LL.M - מנהל עסקים), מרצה במוסדות שונים, חברה בוועדת תאגידים ובוועדת ניירות ערך של לשכת עורכי הדין.

 

בין המרצי הקורס

רו"ח אלי סנדרוביץ, המנהל האקדמי של תחום הפיננסים בהמי"ל. בוגר תואר ראשון בחשבונאות וסטטיסטיקה מאוניברסיטת תל אביב, ותואר שני במנהל עסקים MBA למנהלים מטעם אוניברסיטת תל אביב. בעל הסמכה לרישיון רואה חשבון. לרו"ח סנדרוביץ כ 20 שנות ניסיון בניהול כספים בארגונים גדולים ומובילים במשק הישראלי, כיהן כסמנכ"ל כספים בתנובה, טלדור, טסקום ומנפאואר, וכן כדירקטור וכיו"ר בחברות.

רו"ח אינה בן יקר, שותפת Risk Advisory, ראש היחידה לשירות הדירקטוריון ב-Deloitte. בעלת ניסיון מקצועי רב בביקורת דוחות כספיים וניהול סיכונים. אירנה מובילה פרויקטים בתחום הממשל התאגידי ובתחום האחריות התאגידית בחברות מהשורה הראשונה בתחומן וכן משמשת כמרצה בקורסי דירקטורים בנושא ניהול סיכונים וממשל תאגידי מטעם גופים שונים. כמו כן, במסגרת תפקידה מובילה אירנה פרויקטי יעוץ רבים בתחום ניהול סיכונים, בקרה פנימית, ציות רגולטורי ואכיפה מנהלית בחברות ישראליות ובינ"ל.

רו"ח דורית קדוש, דירקטורית, המחלקה המקצועית, חטיבת הביקורת ב-Deloitte. דורית היא ראש מערך ההדרכה בנושאי התקינה החשבונאית והיא בעלת ניסיון רב בליווי וייעוץ בסוגיות חשבונאיות מורכבות לחברות הגדולות במשק. לדורית יש ידע נרחב בתקינה החשבונאית הבינלאומית- IFRS ובתקינה החשבונאית בארה"ב (US GAAP). דורית טיפלה בליווי וייעוץ של חברות מהגדולות במשק בתהליך המעבר שלהם ל-IFRS.

רו"ח גיא טביביאן, שותף, מנהל המחלקה המקצועית, חטיבת הביקורת ב-Deloitte. לגיא ניסיון רב בליווי חברות ציבוריות בתשקיפים, עסקאות, מיזוגים ורכישות וסוגיות חשבונאיות מורכבות. גיא הינו משתתף קבוע בוועדה המקצועית של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות וכן, שימש כראש צוות וכחבר במספר צוותים של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות שעסקו בגיבוש תקני חשבונאות המבוססים על תקני IFRS. גיא מרצה פעיל בפורומים שונים, בעיקר בנושאי IFRS.

 

מרצים נוספים:

רו"ח היבי מוחמד, מנהל בכיר, המחלקה המקצועית, חטיבת הביקורת ב-Deloitte; רו"ח שמעון זוארץ, מנהל בכיר, המחלקה המקצועית, חטיבת הביקורת ב-Deloitte; אסף רשף, מנהל במחלקת אבטחת מידע ב-Deloitte. 

 

קורסים נוספים בניהול בכיר >

מטרות

 • העמקת הידע והניסיון הנדרשים כיום מדירקטור מכהן, תוך מתן מענה לצורך המשפטי בהכשרת דירקטורים מכהנים/חדשים;
 • עדכון בדבר חידושים בדין, בפסיקה ובפרקטיקה החשבונאית כך שיתאפשר לדירקטור לשמור על סטנדרט מקצועי גבוה תוך עמידה בחובת הזהירות החלה עליו;
 • חידוד היבטים משפטיים, פיננסיים ואסטרטגיים המחייבים התייחסות מקצועית ומעמיקה במהלך כהונת הדירקטור;
 • מתן כלים פרקטיים להתמודדות עם קונפליקטים נפוצים בהם נתקל הדירקטור בתפקידו (כולל סימולציות, הדמיות ודוגמאות קונקרטיות "מן השטח"). 

קהל יעד

דירקטורים מכהנים, בוגרי קורס דירקטורים בהמי"ל או במוסדות אחרים.

תנאי קדם

 • דירקטורים מכהנים
 • בוגרי קורס דירקטור הלכה למעשה בהמי"ל או בכל מוסד אחר.

משך

 • 50 שעות אקדמיות (10 מפגשים 16:30-21:00) 
 • הלימודים אינם מתקיימים בחגים ומועדים. לוח חופשות עדכני יחולק לסטודנטים. 

נושאים

מפגש

נושא

תתי נושאים

1

מבוא, עסקאות עם בעלי עניין ואחריות דירקטורים

 • מבוא ומושגי יסוד
 • אחריותו של הדירקטור בעידן הממשל התאגידי- הדירקטוריון כשומר סף
 • עסקאות עם בעלי עניין- כלים להכרעה ולזיהוי משוכות, כללי עשה ואל תעשה, אבחנה בין סוגי עסקאות שונים

2

רקע פיננסי

 • אימוץ התקינה הבינלאומית - המשמעות המעשית
 • חלוקת התפקידים בין רואה החשבון לדירקטור מנקודת מבטו של הדירקטור
 • חשיבות הדוחות הכספיים לתפקוד הדירקטור - טיפים ותובנות מיידיות

3

שווי הוגן וירידת ערך; 
מכשירים פיננסים

שווי הוגן חשבונאי וירידת ערך
 • שווי הוגן בתקינה והשפעתו על הדוחות
 • עקרונות ביישום IFRS 13
 • פעולות אכיפה של רשות ני"ע וגורמי רגולציה אחרים בנושא שווי הוגן
 • ירידות ערך: עקרונות ואירועים מעניינים מהפרקטיקה

מכשירים פיננסיים

 • קטגוריות המדידה השונות ומשמעויותיהן
 • יישום מוקדם של IFRS 9- משמעות, הבחנה בין הון להתחייבות
 • מהו גידור? אילו סוגי גידור קיימים?
 • מהו נגזר משובץ? מה המשמעות שלו?

4

מיזוגים ורכישות, אכיפה מנהלית

סימולציות מחדר הדירקטוריון

מיזוגים ורכישות
 • סוגי עסקאות מיזוג/רכישה
 • כלים להכרעה בדבר אישור עסקת מיזוג/רכישה
 • מבנה העסקה והליך ביצועה בפועל
   

אכיפה מנהלית

 • משמעות ההליך וטיבו
 • אכיפה מנהלית בתחומים שונים ומול רגולטורים שונים
 • העדר ביטוח ושיפוי- משמעות ודרכי התגוננות
   

סימולציה מחדר הדירקטוריון:הדמיית ישיבה בהשתתפות התלמידים; ניתוח אירועים מודרך תוך יישום העקרונות הנלמדים

5

שליטה, שליטה משותפת, צירופי עסקים והשפעה מהותית
 

 • סוגיות מהפרקטיקה -רישום רווחים "על הנייר", חלוקת דיווידנדים מרווחים אלו ואחריות הדירקטורים הנלווית לכך
 • השפעה על אמות מידה פיננסיות ועל תגמול נושאי משרה

 

הרצאת אורח

 • יו"ר דירקטוריון / דירקטור / מנכ"ל: חוויות מהשטח באשר למשולש הכוחות הנהלה- דירקטוריון- בעלי מניות.
   

6

תובנות ייצוגיות ונגזרות
 גיוס הון
שכר בכירים ומדיניות תגמול

תובענות ייצוגיות ונגזרות
 • מהי תובענה ייצוגית ומהי תובענה נגזרת
 • כלים למיגור התובענות
 • כלים להתמודדות מול תובענות שהוגשו

גיוס הון

 • גיוסי הון פרטיים (Private Equity) וגיוסי הון/חוב מן הציבור
 • כלים להכרעה בין חלופות גיוס ההון
 • תפקיד הדירקטוריון בהליך גיוס הון / הנפקה/ המחקות ממסחר

שכר בכירים

 • מדיניות תגמול וגיבושה- תפקיד הדירקטוריון
 • הסכמי שכר ספציפיים
 • תגמול בכירים בגופים מפוקחים

7

כלים בשוק ההון ואפשרויות מימון

 • יתרונות וחסרונות המינוף
 • טיפים לעבודה מול הבנק
 • חברות ביטוח
 • ליסינג מימוני
 • פקטורינג 

8

חדלות פרעון,
עסק חי ותזרים חזוי

חדלות פרעון
 • היבטים משפטיים של חדלות פירעון
 • תפקיד הדירקטוריון לאור חידושי חקיקה בתחום
עסק חי ותזרים חזוי
 • הדרישות בתקנים ובתקנות
 • אחריות הדירקטוריון וההנהלה
 • דוגמאות מהשטח

9

ניהול פיננסי של חברה בקשיים

ניהול פיננסי של חברה בקשיים
 • כלים לזיהוי עסק בקשיים 
 • סיכונים פיננסיים – הגדרות, זיהוי, כלים
 • חברות הדרוג - תפקידן, איך עובדים מולן?

ניהול סיכוני סייבר

ניהול סיכוני סייבר
 • הבדל בין אבטחת מידע וסייבר
 • סוגי איומים וסיכונים
 • השחקנים בסביבה זו
 • הגישה הרב שלבית להערכה
 • ניהול והתמודדות עם סיכוני סייבר

10

ניהול סיכונים
 

ניהול סיכונים
 • מהו ניהול סיכונים
 • זיהוי, הערכה וניהול של סיכונים להם חשוף הארגון  ברמת האסטרטגיה העסקית, התפעול, הדיווח הכספי וציות לחוקים ותקנות.

סימולציה מסכמת מחדר הדירקטוריון

סימולציה מסכמת, המשלבת בין העולם המשפטי והפיננסי, בהשתתפות אקטיבית של התלמידים
תגיות