קורס ניתוח דוחות כספיים וקריאת דוחות פיננסיים

מק"ט: #2619 | משך קורס: 35 שעות אק'

הקניית כלים לקריאה ולניתוח של דוחות כספיים ולהערכת שווי חברות


המציאות הכלכלית המורכבת ותנאי אי - הודאות השוררים במשק, מחייבים הבנה מעמיקה של נתוני הסביבה העסקית והכלכלית, בה פועלת החברה.
נתוני דוחות כספיים מקנים למנהל כלים לקבלת תובנות על מצב החברה. פרשיות ההונאה החשבונאית בארה"ב, משקפות את החשיבות הרבה של הבנת קריאה דוחות כספיים והיכולת לנתחם.
קורס ניתוח דוחות כספיים וניתוח דוחות פיננסיים מקנה למשתתפיו את היכולת לקרוא באופן מושכל ולנתח את הדוחות הכספיים. כמו כן לנתח את הסביבה הכלכלית והעסקית בה פועל העסק ולהעריך שווי של חברות.
במהלך הקורס יבוצע ניתוח מלא ומקיף של חברה, בהתאם לדוחות שנלמדו, על מנת לאפשר תרגול יישומי מלא.

לפרטים נוספים, מלא את פרטיך או התקשר 03-6711911
*שדות חובה

אודות

מנהל אקדמי - רו"ח אלי סנדרוביץ, הינו בוגר תואר ראשון בחשבונאות וסטטיסטיקה מאוניברסיטת תל אביב, ותואר שני במנהל עסקים MBA למנהלים גם מטעם אוניברסיטת תל אביב. בעל הסמכה לרישיון רואה חשבון. לרו"ח סנדרוביץ כ 20 שנות ניסיון בניהול כספים בארגונים גדולים ומובילים במשק הישראלי. בתפקידו האחרון כיהן כסמנכ"ל הכספים הראשי בקונצרן תנובה. לפני תנובה, ביצע תפקידים דומים בטלדור – סמנכ"ל הכספים הראשי ומזכיר החברה, טסקום בדיקת מערכות תוכנה – סמנכ"ל כספים גלובלי, מנפאואר – סמנכ"ל כספים וחשב החברה.

רו"ח סנדרוביץ כיהן כדירקטור וכיו"ר הדירקטוריון בחברות בקבוצת תנובה לרבות מילוי תפקיד של יו"ר ועדות המאזן והביקורת של חברת סנפרוסט מעדנות בע"מ.

 

מתודולוגיית למידה

קורס ניתוח דוחות כספיים מורכב מהרצאות קצרות ומשולבות בו הפעלות, תרגול מיומנויות, ניתוחי מקרה וסימולציות.

מטרות

 • הקניית כלים בסיסיים וחיוניים לקריאה, ניתוח והבנת מצבן של חברות, תוך התבססות על הדוחות הכספיים התקופתיים, המאזנים, דוחות הרווח וההפסד, ותזרימי המזומנים.
 • הקניית ידע להסקת מסקנות מהותיות על מצבן הכלכלי של חברות – כחלק בלתי נפרד מאסטרטגיית החברה.

קהל יעד

מנהלים, חברי דירקטוריון, יזמים, אנשי עסקים, מנהלי כספים, כלכלנים, עורכי דין, פעילים בשוק ההון, אשר רוצים להבין ולהעמיק בנושא.

תנאי קדם

הקורס אינו מחייב ידע חשבונאי קודם

משך

35 שעות אקדמיות: 7 מפגשי ערב בין השעות 16:30-21:00

נושאים

נושא

תתי נושאים

מבוא לקריאת דוחות כספיים

 • סקירה – המערכת החשבונאית כמערכת מידע פיננסית
 • הסביבה העסקית מנקודת מבטו של רו"ח
 • מערכת הדוחות הכספיים והקשר ביניהם
 • סוגי דוחות חודשיים
  • המאזן
  • דוח רווח הפסד
  • הדוח על השינויים בהון
  • הדוח על תזרימי המזומנים
 • עקרונות הIFRSויישומם בזירה הארגונית

הדוח על המצב הכספי, המאזן

 • המאזן
 • מבנה, סעיפים
 • ניתוחי נזילות ויחסים פיננסים
 • ניתוח רמת הסיכון

דוח רווח והפסד

 • מבנה, סעיפים, הגדרות
 • משמעויות כלכליות של דוח רווח והפסד
 • ניתוח רווחיות – לניתוח כדאיות ואפקטיביות יחידה ארגונית
 • יחסים פיננסים – משמעותם וביטויים בשטח
 • ניתוח ביצוע תפעולי – הבנה, ניתוח והסקת מסקנות

דוח על השינויים בהון ודוח תזרים המזומנים

 • מבנה  הדוחות והשימושים
 • סעיפים ומושגים
 • ניתוחי נזילות

תרגיל יישומי בניתוח דוחות

 

שיטת המכפילים

 • המטרות שלשמן מתבצעת הערכת שווי  לעומת קביעת שווי. 
 • שיטות להערכת שווי
 • שלבים בהפעלת שיטת המכפילים - השוואה לחברות דומות
 • שיטת מכפיל הרווח, היתרונות והמגבלות של שיטת מכפיל הרווח 

 

שיטת הDCF

 • תזרים המזומנים והיוון, גיליון הנתונים להערכת שווי עריכת תחזיות  אומדן
 • תזרים המזומנים החופשי (FCF
 • ערך השייר (השארית) - שיטות הערכה האופק הכלכלי
 • מקדם הצמיחה (מודל גורדון) 
 • שווי נכסים לא תפעוליים, גורם סיכון, מבחני רגישות

מחיר ההון

 • מחיר ההון ממוצע משוקלל של מקורות המימון (WACC)
 • מחיר ההון
 • מחיר ההון העצמי -  מודל השוק לקביעת מחירי נכסי הון (CAPM)
 • מודל הדיבידנד מחיר ההון הזר קביעת המשקולות של מקורות המימון

תרגיל יישומי

 

תגיות