קורס ניתוח וקריאת דוחות כספיים

מק"ט: #2619 | משך קורס: 35 שעות אק'

הקניית כלים לקריאה ולניתוח של דוחות כספיים ולהערכת שווי חברות


המציאות הכלכלית המורכבת ותנאי אי - הודאות השוררים במשק, מחייבים הבנה מעמיקה של נתוני הסביבה העסקית והכלכלית, בה פועלת החברה.
נתוני דוחות כספיים מקנים למנהל כלים לקבלת תובנות על מצב החברה. פרשיות ההונאה החשבונאית בארה"ב, משקפות את החשיבות הרבה של הבנת דוחות כספיים והיכולת לנתחם.
קורס ניתוח דוחות כספיים מקנה למשתתפיו את היכולת לקרוא באופן מושכל ולנתח את הדוחות הכספיים. כמו כן לנתח את הסביבה הכלכלית והעסקית בה פועל העסק ולהעריך שווי של חברות.
במהלך הקורס יבוצע ניתוח מלא ומקיף של חברה, בהתאם לדוחות שנלמדו, על מנת לאפשר תרגול יישומי מלא.

לפרטים נוספים, מלא את פרטיך או התקשר 03-6711911
*שדות חובה

אודות

מנהל אקדמי - רו"ח אלי סנדרוביץ, הינו בוגר תואר ראשון בחשבונאות וסטטיסטיקה מאוניברסיטת תל אביב, ותואר שני במנהל עסקים MBA למנהלים גם מטעם אוניברסיטת תל אביב. בעל הסמכה לרישיון רואה חשבון. לרו"ח סנדרוביץ כ 20 שנות ניסיון בניהול כספים בארגונים גדולים ומובילים במשק הישראלי. בתפקידו האחרון כיהן כסמנכ"ל הכספים הראשי בקונצרן תנובה. לפני תנובה, ביצע תפקידים דומים בטלדור – סמנכ"ל הכספים הראשי ומזכיר החברה, טסקום בדיקת מערכות תוכנה – סמנכ"ל כספים גלובלי, מנפאואר – סמנכ"ל כספים וחשב החברה.

רו"ח סנדרוביץ כיהן כדירקטור וכיו"ר הדירקטוריון בחברות בקבוצת תנובה לרבות מילוי תפקיד של יו"ר ועדות המאזן והביקורת של חברת סנפרוסט מעדנות בע"מ.

 

מתודולוגיית למידה

קורס ניתוח דוחות כספיים מורכב מהרצאות קצרות ומשולבות בו הפעלות, תרגול מיומנויות, ניתוחי מקרה וסימולציות.

מטרות

מטרת קורס קריאת דוחות כספיים היא הקניית כלים בסיסיים וחיוניים לניתוח והבנת מצבן של חברות ופירמות, תוך התבססות על נתוני רקע כלכליים וענפיים ועל הדוחות הכספיים התקופתיים של החברות, המאזנים, דוחות הרווח וההפסד, ותזרימי המזומנים. כמו כן, הקניית ידע להסקת מסקנות מהותיות על מצבן הכלכלי של חברות – כחלק בלתי נפרד מאסטרטגיית החברה.

קהל יעד

מנהלים, חברי דירקטוריון, יזמים, אנשי עסקים, מנהלי כספים, כלכלנים, עורכי דין, פעילים בשוק ההון, אשר רוצים להבין ולהעמיק בנושא.

תנאי קדם

לא נדרש ידע מוקדם

משך

32 שעות אקדמאיות

נושאים

נושא תתי נושא
מבוא – קריאת דוחות כספיים 
 • סקירה – המערכת החשבונאית כמערכת מידע פיננסית
 • הסביבה העסקית מנקודת מבטו של רו"ח
 • מערכת הדוחות הכספיים והקשר ביניהם
 • משמעות מדידת רווח בחשבונאות
 • סוגי דוחות חודשיים
 • המאזן
  • דוח רווח הפסד
  • הדוח על השינויים בהון
  • הדוח על תזרימי המזומנים
  • עקרונות ה IFRS ויישומם בזירה הארגונית
הדוח על המצב הכספי, המאזן
 • המאזן
 • מבנה, סעיפים
 • ניתוחי נזילות ויחסים פיננסים
 • ניתוח רמת הסיכון
דוח על השינויים בהון ודוח תזרים המזומנים
 • מבנה הדוחות והשימושים
 • סעיפים ומושגים
 • ניתוחי נזילות
תרגיל יישומי בניתוח דוחות  
שיטת המכפילים
 • המטרות שלשמן מתבצעת הערכת שווי  לעומת קביעת שווי. 
 • שיטות להערכת שווי - שיטת הערך הנכסי, שווי נכסי מתוקן, שווי נכסי לעומת עסק חי
 • שלבים בהפעלת שיטת המכפילים - השוואה לחברות דומות
 • שיטת מכפיל הרווח, היתרונות והמגבלות של שיטת מכפיל הרווח
שיטת ה- D.C.F • תזרים המזומנים והיוון, גיליון הנתונים להערכת שווי עריכת תחזיות  אומדן
 • תזרים המזומנים החופשי (FCF) 
 • ערך השייר (השארית) - שיטות הערכה האופק הכלכלי
 • מקדם הצמיחה (מודל גורדון) 
 • שווי נכסים לא תפעוליים, גורם סיכון, מבחני רגישות
מחיר ההון
 • מחיר ההון ממוצע משוקלל של מקורות המימון (WACC), שלבים בחישוב
 • מחיר ההון
 • מחיר ההון העצמי -  מודל השוק לקביעת מחירי נכסי הון (CAPM)
 • מודל הדיבידנד מחיר ההון הזר קביעת המשקולות של מקורות המימון
תרגיל יישומי   

** ייתכנו שינויים קלים בתוכנית 

ממליצים

"הקורס היה יעיל וממצה ונגע בנקודות המהותיות להבנה של דו"חות כספיים והסקה מהם על מצבה של החברה. הדוגמאות מהעולם האמיתי שהוצגו בקורס חיברו את הנלמד למציאות הכלכלית והעסקית. למרות שאינני איש כספים, הידע שרכשתי בקורס משרת אותי מעת לעת הן בחיי המקצועיים והן בחיי הפרטיים"
אורן שפיר,  יועץ עצמאי בתחום ניהול סיכונים

תגיות