PROJECT TEAM

PROJECT TEAM

צוות ה- PROJECT TEAM הוא בעל ניסיון של שנים בעבודה אל מול ארגונים מובילים במשק, בביצוע פרויקטי הטמעה לשיפור ביצועים, תהליכים ומיומנויות. ביצוע הפרויקט בארגון נעשה באמצעות הטמעה, אימון, יישום וליווי של צוותי שירות ומכירות תוך שימוש במתודולוגיות עבודה חדשניות ומוכחות שמובילות לתוצאות. הטמעת מיומנויות השירות והמכירה בסביבת העבודה מתבצעת באמצעות מתודולוגיית OJI - on job improvement לשיפור התוצאות העסקיות.

דבר המאפשר לארגון להגיע להישגים רבים:

 

 • צמצום הפער בין סביבת הלמידה לסביבת העבודה.
 • מעבר משלב ההבנה לשלב היישום בפועל.
 • הטמעה ומקסום של תפיסות השירות/מכירה.
 • יצירת שגרות עבודה נכונות ואפקטיביות.
 • אימון אישי להעלאת רמת המסוגלות והמוטיבציה.

 

צוות הפרויקט מעניק ליווי בתהליכים חוצי ארגון, תוך שימוש בתהליכי ייעוץ מערכתיים, המושתתים על תפיסת הפתרון הכוללת, תוך שימוש בשלבי הפרויקט:

 

 • היכרות עם תפיסות השירות והמכירה הקיימות בארגון.
 • מיפוי ואבחון הפערים בין המצוי לרצוי.
 • הגדרת מטרות ויעדים עסקיים.
 • יצירת ארגז כלים יישומי להטמעת מיומנויות השירות/מכירה.
 • הגדרת שגרות עבודה למנהלים להמשך בקרה וניהול.
 • הטמעה ואימון לשיפור ביצועים אישי.
 • שיתוף ולמידת עמיתים.


תפיסת הפתרון נבנית בשיתוף פעולה מלא עם הארגון, באופן שמאפשר ל- PROJECT TEAM להכיר את הארגון מבעוד מועד ולהתאים את התהליך באופן ספציפי לאתגרים עימם הוא מתמודד בתחומי השירות והמכירה.

 

לפרטים נוספים:

לוסי גוטפריד | 03-7100707 | lgotfryd@johnbryce.co.il
קלאודיו בייסרמן | 03-7100698 | claudio@johnbryce.co.il