page up
envelopeלהשארת פרטים
הקורס המקיף ללימודי תעודה בביקורת פנימית וציבורית קורסים והכשרות | ביקורת פנימית ותלונות הציבור

הקורס המקיף ללימודי תעודה בביקורת פנימית וציבורית

מספר הקורס 29290
700 סה"כ שעות אקדמאיות
* מספר המפגשים והשעות למפגש עשויים להשתנות בין קורס לקורס * תכנית הלימודים כוללת כ- 150 שעות פרויקט גמר והתנסות מעשית

המועדים הקרובים

ניתן לפתוח קורס בהתאמה אישית לארגונים במועד שיתואם עימנו

29/10/2020
קורס בוקר
סניף
תל אביב
26/10/2021
קורס בוקר
סניף
תל אביב
על הקורס בקצרה

על הקורס בקצרה

הקורס מוכר ומאושר כהשתלמות מקצועית ע“פ חוק הביקורת הפנימית

מקצוע הביקורת הפנימית מתפתח בשנים האחרונות בקצב מואץ והפך לכלי ניהולי וארגוני ממדרגה ראשונה בארץ ובעולם. גישת ממשל תאגידי והחקיקה שבאה בעקבותיה העצימו את חשיבותם ומעמדם של מבקרים פנימיים כגורמים מרכזיים בשכבת הניהול הבכירה ביותר בכל ארגון.
המבקר הפנימי תורם לארגונו על-ידי הבאת גישה מקצועית, אובייקטיבית ובלתי תלויה של ביצוע הערכה על תהליכי הבקרה, השליטה וניהול הסיכונים בארגון. המבקר הפנימי בודק את פעולות הארגון ופעולותיהם של בעלי התפקידים בו מהיבטים שונים ובהם: מטרות ויעדים, מדיניות, ניהול סיכונים, חוקיות, חיסכון, יעילות, אפקטיביות, מנהל תקין, טוהר מידות, אבטחת המידע ועוד.
כנסת ישראל הכירה בחיוניותו וחשיבותו של מקצוע זה, וחוקקה את חוק הביקורת הפנימית התשנ“ב– 1992, המסדיר את מעמדו וסמכויותיו של המבקר הפנימי בגופים הציבוריים ובהם: משרדי הממשלה, מוסדות המדינה, חברות ממשלתיות, גופים נתמכים ועוד. חוק החברות החדש וכן תיקונים שנעשו בחוקים רבים נוספים, הרחיבו וחיזקו את הביקורת הפנימית בכל מגזרי המשק והחילו אותה גם על חברות ציבוריות הנסחרות בבורסה לני“ע, חברות לתועלת הציבור, בנקים, חברות ביטוח, גופים מוסדיים ועוד. חברות הי-טק ומפעלי תעשייה פרטיים רבים שהחוק אינו חל עליהם, הכירו בתרומתו החשובה של מקצוע זה והכשירו בעלי תפקידים מרכזיים כגון: גזברים, חשבים, עורכי דין, רואי חשבון ומנתחי מערכות לתפקיד המבקר הפנימי בארגונם.
המי“ל ולשכת המבקרים הפנימיים גיבשו תכנית לימודים יסודית ומקיפה ביותר שנועדה להכשיר את העוסקים במקצוע הביקורת הפנימית, תוך רכישת ידע תיאורטי נרחב, כלי עבודה פרקטיים והתנסות מעשית וזאת בהתאם לדרישות העדכניות ביותר של המקצוע ובהתאם להתפתחויות הצפויות.

למי מיועד הקורס

 • מבקרים פנימיים, נציבי תלונות ציבור, חברי וועדות ביקורת בדירקטוריונים, עורכי דין, רואי חשבון, קציני ציות ומשמעת וכל המייעדים עצמם לעסוק בתחום בכפוף לתנאי ההתאמה והקבלה.

תכנית הלימודים

תכנית הלימודים הוכרה ואושרה ע“י הועדה ע“פ חוק הביקורת הפנימית תשנ“ב – 1992 כהשתלמות מקצועית בביקורת פנימית. תעודת הגמר היא הסמכה ישראלית לעסוק במקצוע הביקורת הפנימית במדינה ובתנאי שמולאו שאר דרישות החוק – יחיד, תושב ישראל, תואר אקדמי, ללא קלון(הבוגרים יהיו זכאים לתואר “מבקר פנימי מוסמך“ מטעם לשכת המבקרים הפנימיים ישראל).  

01

תורת הביקורת הפנימית

02

היבטים משפטיים

03

תהליך עבודת הביקורת

04

כלים ואמצעים לביקורת ייעודית

05

יסודות בחשבונאות וניתוח דוחות

 • תורת הביקורת הפנימית
 • היבטים משפטיים
 • תהליך עבודת הביקורת
 • כלים ואמצעים לביקורת ייעודית
 • יסודות בחשבונאות וניתוח דוחות
 • יסודות עבודות נציב תלונות הציבור והמבקר
 • לימודי רקע
 • מיומנויות ניהול
 • לימודים אינטגרטיביים

הקורס מיועד לבעלי תואר אקדמי מאת מוסד אקדמי מוכר, העומדים בדרישות החוק. ועדת חריגים תדון בבקשות של מועמדים אחרים כגון סטודנטים בשנה ב‘ ואילך ובעלי נתוני סף אחרים.

הקורס מוכר ומאושר כהשתלמות מקצועית ע“פ חוק הביקורת הפנימית התשנ“ב – 1992

הקורס מאושר ומוכר כפעולת “הדרכה בשירות“ כמשמעו בחלק 5 להוראות התקשי“ר של נציבות שירות המדינה.

 • בחינות ביניים ובחינה מסכמת בתחום הביקורת הפנימית.
 • הגשת עבודת פרויקט גמר בצוותים בתום הלימודים.
 • הגשת תרגילים ועבודות כמתחייב מכל נושא בנפרד ע“פ החלטת המרצים.
 • השתתפות בהיקף של 85% לפחות מסה“כ שעות הלימוד.
 • פטור מנושאי לימוד יינתן לאחר שקילה ובדיקה של המנהל האקדמי והנהלת הקורס.
 • לא יינתנו פטורים מעבר ל- 15% משעות הלימוד.
 • במהלך הלימודים ישתלבו הלומדים במודולות לימוד, ימי עיון וכנסים מקצועיים ללא עלות נוספת, ע“פ החלטת הנהלת הקורס.
 • התלמידים ייהנו בתקופת לימודם מעלויות השתתפות נמוכות בכנסים וימי עיון אחרים של המי“ל ולשכת המבקרים הפנימיים (השתתפות בכנסים אלה אינה חובה)
 • התלמידים ייהנו מהנחות ברכישת ספרים ופרסומים מקצועיים של המי“ל ולשכת המבקרים הפנימיים.
 • במהלך הקורס יהיו מספר ימי לימוד (כ- 2-3 ) ארוכים במיוחד, “ימי מרתון“ ( כ- 10-12 שעות לימוד)                מטרתם לדמות במשחקי סימולציה ותרגול התמודדות המבקר הפנימי במצבים טעונים.
 • במקרים מיוחדים ובאישור ועדת חריגים, תאושר הצטרפות תלמיד לקורס סמוך לאחר פתיחתו וזאת לאחר בדיקת נתוני המועמד ו/או אילוצי הגוף הציבורי במינוי מבקר פנימי עקב חוק הביקורת הפנימית. התלמיד יידרש ויתחייב להשלים לימודיו בכל דרך שתמצא לנכון הנהלת הקורס.
 יש לך שאלות? רוצה עוד מידע?
יש לך שאלות? רוצה עוד מידע?

נשמח לייעץ, ללוות ולענות על כל השאלות

אני מסכים/ה שהמי"ל בע"מ תשתמש במידע למטרות שיווק, דיוור ישיר ומשלוח פרסומות באמצעי הקשר שמסרתי, ותכלול אותו במאגר המידע של החברה, והכל בכפוף למדיניות הפרטיות של המי"ל בע"מ וקבוצת מטריקס הזמינה כאן.

המידע שייאסף יישמר במאגר מידע מס' 990051484 הרשום בפנקס מאגרי המידע. להסרה בעתיד פנה/י לדוא"ל info@hamil.co.il או בטלפון: 03-6711911.