page up
envelopeלהשארת פרטים
הקורס המקיף ללימודי תעודה בביקורת פנימית וציבורית קורסים והכשרות | ביקורת פנימית ותלונות הציבור

הקורס המקיף ללימודי תעודה בביקורת פנימית וציבורית

מספר הקורס 29290
700 סה"כ שעות אקדמאיות
* מספר המפגשים והשעות למפגש עשויים להשתנות בין קורס לקורס * תכנית הלימודים כוללת כ- 150 שעות פרויקט גמר והתנסות מעשית

המועדים הקרובים

ניתן לפתוח קורס בהתאמה אישית לארגונים במועד שיתואם עימנו

01/08/2022
קורס בוקר
סניף
תל אביב
על הקורס בקצרה

על הקורס בקצרה

הקורס מוכר ומאושר כהשתלמות מקצועית ע“פ חוק הביקורת הפנימית

מקצוע הביקורת הפנימית מתפתח בשנים האחרונות בקצב מואץ והפך לכלי ניהולי וארגוני ממדרגה ראשונה בארץ ובעולם. גישת ממשל תאגידי והחקיקה שבאה בעקבותיה העצימו את חשיבותם ומעמדם של מבקרים פנימיים כגורמים מרכזיים בשכבת הניהול הבכירה ביותר בכל ארגון.

המבקר הפנימי תורם לארגונו על-ידי הבאת גישה מקצועית, אובייקטיבית ובלתי תלויה של ביצוע הערכה על תהליכי הבקרה, השליטה וניהול הסיכונים בארגון. המבקר הפנימי בודק את פעולות הארגון ופעולותיהם של בעלי התפקידים בו מהיבטים שונים ובהם: מטרות, מדיניות, ניהול סיכונים, חוקיות, חיסכון, יעילות, אפקטיביות, מנהל תקין, טוהר מידות, אבטחת המידע ועוד.

כנסת ישראל הכירה בחיוניותו וחשיבותו של מקצוע זה, וחוקקה את חוק הביקורת הפנימית התשנ“ב–1992, המסדיר את מעמדו וסמכויותיו של המבקר הפנימי בגופים הציבוריים. חוק החברות וכן תיקונים שנעשו בחוקים רבים נוספים, הרחיבו וחיזקו את הביקורת הפנימית בכל מגזרי המשק והחילו אותה גם על חברות ציבוריות הנסחרות בבורסה לני“ע, חברות לתועלת הציבור, בנקים, חברות ביטוח.

המי“ל ולשכת המבקרים הפנימיים IIA ישראל גיבשו תכנית לימודים יסודית ומקיפה ביותר שנועדה להכשיר את העוסקים ואת המתכוונים לעסוק במקצוע הביקורת הפנימית, תוך רכישת ידע תיאורטי נרחב, כלי עבודה פרקטיים והתנסות מעשית וזאת בהתאם לדרישות העדכניות ביותר של המקצוע ובהתאם להתפתחויות הצפויות.

למי מיועד הקורס

 • מבקרים פנימיים, נציבי תלונות ציבור, חברי וועדות ביקורת בדירקטוריונים, עורכי דין, רואי חשבון, קציני ציות ומשמעת וכל המייעדים עצמם לעסוק בתחום בכפוף לתנאי ההתאמה והקבלה.

תכנית הלימודים

01

תורת הביקורת הפנימית

02

היבטים משפטיים

03

תהליך עבודת הביקורת

04

כלים ואמצעים לביקורת ייעודית

05

יסודות בחשבונאות וניתוח דוחות

 • תורת הביקורת הפנימית
 • היבטים משפטיים
 • תהליך עבודת הביקורת
 • כלים ואמצעים לביקורת ייעודית
 • יסודות בחשבונאות וניתוח דוחות
 • יסודות עבודות נציב תלונות הציבור והמבקר
 • לימודי רקע
 • מיומנויות ניהול
 • לימודים אינטגרטיביים
 • בחינות ביניים ובחינה מסכמת בתחום הביקורת הפנימית.
 • הגשת עבודת פרויקט גמר בצוותים בתום הלימודים.
 • הגשת תרגילים ועבודות במהלך הקורס
 • השתתפות בהיקף של 85% לפחות מסה“כ שעות הלימוד.
 • פטור מנושאי לימוד יינתן לאחר שקילה ובדיקה של המרכזים האקדמיים והנהלת הקורס.
 • לא יינתנו פטורים מעבר ל- 15% משעות הלימוד.
 • במהלך הלימודים ישתלבו הלומדים בימי עיון וכנסים מקצועיים ללא עלות נוספת, ע“פ החלטת הנהלת הקורס.
 • התלמידים יוכלו להנות בתקופת לימודם מעלויות השתתפות נמוכות בכנסים וימי עיון רלבנטיים אחרים של המי"ל, לשכת המבקרים הפנימיים IIA ישראל וגורמים מתאימים נוספים.
 • התלמידים ייהנו מהנחות ברכישת ספרים ופרסומים מקצועיים בהתאם להסכמים שיחתמו עם הוצאות ספרים.
 • במהלך הקורס יהיו מספר ימי לימוד (כ- 2-3 ) ארוכים במיוחד, “ימי מרתון“ ( כ- 10-12 שעות לימוד)  מטרתם לדמות במשחקי סימולציה ותרגול התמודדות המבקר הפנימי במצבים טעונים.
 • במקרים מיוחדים ובאישור ועדת חריגים, תאושר הצטרפות תלמיד לקורס סמוך לאחר פתיחתו וזאת לאחר בדיקת נתוני המועמד ו/או אילוצי הגוף הציבורי במינוי מבקר פנימי עקב חוק הביקורת הפנימית. התלמיד יידרש ויתחייב להשלים לימודיו בכל דרך שתמצא לנכון הנהלת הקורס.
 • אנשי אקדמיה מאוניברסיטאות מובילות
 • אנשי מקצוע ממשרד מבקר המדינה, משרד המשפטים, חברי לשכת המבקרים הפנימיים  IIAישראל ומבקרים פנימיים מקצועיים ומנוסים ממגזרי המשק השונים.
 • מרצים אורחים, ביניהם, בוגרי הקורסים בעבר, בעלי תפקידים רלבנטיים לתחומי העיסוק של המבקר הפנימי.
 • רו"ח אלי סנדרוביץ  - מנהל אקדמי, תחום הפיננסים בהמי"ל – המרכז הישראלי לניהול.  
 • ניר אבנון – סגן נשיא ויו"ר ועדת משנה ללימודים אקדמיים בלשכת המבקרים הפנימיים IIA ישראל.
 • מנהל הקורס - ישראל עריף כץ, לשעבר מנהל מרחב ירושלים של המי“ל. נייד:052-6466687 | sara@hamil.co.il

700 שעות, יום לימודים אחד בשבוע, בין השעות 09:00- 16:30 אשר כוללות כ-550 שעות לימוד, בשילוב אירועי למידה מרחוק (LEARNING -E כגון: הרצאות בזום, סרטונים ותרגילי בית), התנסות מעשית, סיורים, וכ-150 שעות עבודת פרויקט גמר.   עבודות הגמר הן תהליך למידה מפוקח ומבוקר של אירועי אמת המבוצעים בארגון/מפעל/מוסד/משרד ממשלתי. 

 • הקורס מוכר ומאושר כהשתלמות מקצועית בביקורת פנימית ע"י הוועדה לענייני השתלמויות לפי סעיף 3(א)(5) בחוק הביקורת הפנימית תשנ"ב – 1992 .
 • הקורס מוכר, כפעולת הדרכה בשירות כמשמעו בחלק 5 להוראות התקשי"ר  של נציבות שירות המדינה להכשרת מבקרים בשירות המדינה ובמגזר הממשלתי.
 • התכנית מוכרת כמזכה בגמול השתלמות של משרד החינוך (בכפוף לתקנות, נהלים ולאישור פרטני ע“י הועדה).
 • אקדמאים במח“ר יוכלו לפנות לקרן ידע לקבלת מלגה בגין השתתפות בקורס זה ע“פ כללי הזכאות של קרן הידע לאקדמאים במח“ר.
 • סטודנטים בתכנית זכאים להצטרף כחברים בלשכת המבקרים הפנימיים IIA ישראל בתעריף מיוחד.
 • בוגרי התכנית יהיו זכאים לתעריף מיוחד בקורסי הכנה של לשכת המבקרים לבחינות הסמכה – CIA.
 יש לך שאלות? רוצה עוד מידע?
יש לך שאלות? רוצה עוד מידע?

נשמח לייעץ, ללוות ולענות על כל השאלות

אני מסכים/ה שהמי"ל בע"מ תשתמש במידע למטרות שיווק, דיוור ישיר ומשלוח פרסומות באמצעי הקשר שמסרתי, ותכלול אותו במאגר המידע של החברה, והכל בכפוף למדיניות הפרטיות של המי"ל בע"מ וקבוצת מטריקס הזמינה כאן.

המידע שייאסף יישמר במאגר מידע מס' 990051484 הרשום בפנקס מאגרי המידע. להסרה בעתיד פנה/י לדוא"ל info@hamil.co.il או בטלפון: 03-6711911.