page up
envelopeלהשארת פרטים
קריאה וניתוח דוחות כספייםקורסים והכשרות | פיננסים

קריאה וניתוח דוחות כספיים

מספר הקורס 2619
35 סה"כ שעות אקדמאיות
7 מפגשים
* מספר המפגשים והשעות למפגש עשויים להשתנות בין קורס לקורס

המועדים הקרובים

הקורס נפתח גם במתכונת Live class - למידה און ליין בכיתות אינטראקטיביות עם מיטב המרצים והתכנים של המי"ל.
ניתן לפתוח קורס בהתאמה אישית לארגונים במועד שיתואם עימנו
10/04/2022
קורס ערב
סניף
תל אביב
25/10/2022
קורס ערב
סניף
תל אביב
על הקורס בקצרה

על הקורס בקצרה

המציאות הכלכלית המורכבת ותנאי אי - הודאות השוררים במשק, מחייבים הבנה מעמיקה של נתוני הסביבה העסקית והכלכלית, בה פועלת החברה.
נתוני הדוחות הכספיים של החברה, מקנים למנהל כלים לקבלת תובנות על מצב החברה ולפעולה בהתאם. פרשיות ההונאה החשבונאית בארה"ב, משקפות את החשיבות הרבה של הבנת הדוחות הכספיים והיכולת לנתחם.
הקורס מקנה למשתתפיו את היכולת לקרוא באופן מושכל ולנתח את הדוחות הכספיים. כמו כן לנתח את הסביבה הכלכלית והעסקית בה פועל העסק ולהעריך שווי של חברות.
במהלך הקורס יבוצע ניתוח מלא ומקיף של חברה, בהתאם לדוחות שנלמדו, על מנת לאפשר תרגול יישומי מלא.

מטרות הקורס

 • הקניית כלים בסיסיים וחיוניים לקריאה, ניתוח והבנת מצבן של חברות, תוך התבססות על הדוחות הכספיים התקופתיים, המאזנים, דוחות הרווח וההפסד, ותזרימי המזומנים.

 • הקניית ידע להסקת מסקנות מהותיות על מצבן הכלכלי של חברות – כחלק בלתי נפרד מאסטרטגיית החברה.

למי מיועד הקורס

 • מנהלים, חברי דירקטוריון, יזמים, אנשי עסקים, מנהלי כספים, כלכלנים, עורכי דין, פעילים בשוק ההון, אשר רוצים להבין ולהעמיק בנושא.

תכנית הלימודים

הקורס מורכב מהרצאות קצרות ומשולבות בו הפעלות, תרגול מיומנויות, ניתוחי מקרה וסימולציות.

01

מבוא לקריאת דוחות כספיים

02

הדוח על המצב הכספי, המאזן

03

דוח רווח והפסד

04

דוח על השינויים בהון ודוח תזרים המזומנים

05

הערכת שווי חברות - שיטת המכפילים

 • מבוא לקריאת דוחות כספיים
 • הדוח על המצב הכספי, המאזן
 • דוח רווח והפסד
 • דוח על השינויים בהון ודוח תזרים המזומנים
 • הערכת שווי חברות - שיטת המכפילים
 • שיטת ה DCF
 • מחיר ההון
 • סימולציות ותרגול של קריאת דוחות כספיים

הקורס אינו מחייב ידע חשבונאי קודם

 יש לך שאלות? רוצה עוד מידע?
יש לך שאלות? רוצה עוד מידע?

נשמח לייעץ, ללוות ולענות על כל השאלות

אני מסכים/ה שהמי"ל בע"מ תשתמש במידע למטרות שיווק, דיוור ישיר ומשלוח פרסומות באמצעי הקשר שמסרתי, ותכלול אותו במאגר המידע של החברה, והכל בכפוף למדיניות הפרטיות של המי"ל בע"מ וקבוצת מטריקס הזמינה כאן.

המידע שייאסף יישמר במאגר מידע מס' 990051484 הרשום בפנקס מאגרי המידע. להסרה בעתיד פנה/י לדוא"ל info@hamil.co.il או בטלפון: 03-6711911.